شهروند- شاید خواندن خبر این که سیستم حمل و نقل عمومی ژاپن به دلیل ۲۰ ثانیه در تاخیر قطار از شهروندان به طور رسمی معذرت خواهی کرد برای بسیاری از شهروندان شهرهایی مانند تورنتو و نیویورک و لندن مانند جوک و اسباب خنده باشد، اما خوب است بدانیم که TTC ما اگرچه از شهروندان برای تاخیر های هرروزه اش معذرت خواهی نمی کند، اما راه بهتری برای افرادی در نظر گرفته است که به موجب این تاخیر ها بر سر کار خود دیر حاضر می شوند.

می توانید در هنگام بروز تاخیرهای زیاد و در صورت درخواست مدیر خود مبنی بر آوردن گواهی تاخیر با شماره ۴۱۶-۳۹۳-۳۰۳۰ از ساعت ۷ صبح تا ۱۰ شب تماس بگیرید و گواهی مبنی بر ساعت و علت تاخیر سرویس حمل و نقل عمومی برای ارائه به مدیر خود دریافت کنید. این گواهی های TTC به نام اشخاص صادر نمی شود، زیرا نمی توان تشخیص داد که واقعا افراد در قطار یا اتوبوس دارای تاخیر بوده اند یا خیر اما به طور کامل ساعت و دلیل تاخیر و میزان این تاخیر را گزارش می دهد.

به گفته سخنگوی TTC در صورت تماس تلفنی می توانید همان روز گواهی مربوطه را دریافت کنید، اما در صورت ایمیل زدن و صورت دیگری از مکاتبه ممکن است دریافت آن بین سه تا پنج روز کاری به طول بینجامد. همچنین سخنگوی TTC می گوید که گاهی روزانه بین ۵ تا ۱۰ تلفن برای دریافت گواهی انجام می شود و گاهی هم هفته ها می گذرد و کسی به آنها مراجعه نمی کند. این سرویس تنها برای سیستم حمل و نقل TTC است و دیگر سرویس ها مانند GO چنین سرویسی ندارند.