شهروند- بسیاری از ما بلیت های بخت آزمایی را که به اشکال مختلفی در کانادا ارائه می شود هر هفته به امید برنده شدن خریداری می کنیم و هر بار به امید میلیون ها دلار پول بی زحمت و یک شبه با دقت فراوان عددهای شانس را انتخاب می کنیم غافل از اینکه داشتن این همه پول یک جا می تواند برای بسیاری از ما خطرناک بوده و به ضرر روابطمان تمام شود. این اتفاق این روزها برای موریس تیبالت و دوست دخترش دنیس رابرتسون اهل چاتم انتاریو افتاده است. این دو نفر در تاریخ ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷ برنده ی یکی از بلیت های لاتاری ۶۴۹ شدند که به موجب آن ۶.۱ میلیون نصیب آنها شد. اما وقتی موریس تیبالت به همراه بلیت برای گرفتن پول به مرکز OLG’s Toronto prize رفت متوجه شد که دوست دخترش علیه او طرح شکایت کرده است و برای همین مقامات این مرکز از دادن پول به او صرف نظر کردند.

به گفته دنیس رابرتسون اگرچه تیبالت بلیت را با پول خودش خریده است، اما برای دو سال این رسم همیشگی آنها بوده است و همیشه عددهای شانس را با مشورت یکدیگر انتخاب می کردند. در مورد این بلیت خاص دنیس می گوید که بعد از اعلام شدن نتایج تیبالت دیگر جواب پیغام های تلفنی او را نداد و از گفتن اینکه آیا برنده شده اند یا خیر سر باز زد. مدتی بعد نیز دنیس متوجه شد که همه وسایلش را جمع کرده و از خانه مشترکشان رفته است و از کارش نیز استعفا داده است. بعد از چندین ماه بررسی OLG اعلام کرد که نیمی از این ۶.۱ میلیون به تیبالت تعلق دارد و تا آخر دسامبر به او پرداخت خواهد شد، اما برای نیمه دیگر پول هنوز تصمیم گرفته نشده است و در اختیار قانون است مگر اینکه این زوج مشکل را بین خودشان حل کنند و یا دادگاه مرتبط برای آنها تصمیم بگیرد.