شهروند- پیش از این قرار بود که استفاده از ماری جوانا از تاریخ اول جولای ۲۰۱۸ قانونی شود، اما به گفته ی برخی از منابع ممکن است که تاریخ قانونی شدن ماری جوانا به تاریخ دیگری غیر از اول جولای منتقل گردد. بسیاری از مقامات در دولت لیبرال نگران این هستند که مصادف شدن این تغییر در قانون و روز کانادا در اول جولای باعث شود که این روز معنی خودش را از دست داده و اتفاق دیگری نیز به آن اضافه شود.

به گفته این منابع قانونی اول جولای روز کاناداست و تنها چیزی که در آن اهمیت دارد اتحاد کانادا و این کشور است و نه هیچ موضوع دیگری.

قرار بر این است که تمام جزییات این تغییر در قانون هفته ی آینده بیان شود و دولت می خواهد از این مهم اطمینان حاصل کند که استفاده و فروش و توزیع ماری جوانا کاملا در دست دولت باشد اگرچه هر ایالت می تواند بنابر نیاز و موقعیت خود برخی از شرایط مانند سن مصرف و نحوه ی تهیه ی آن را تغییر داده و موارد امنیتی خود را در نظر بگیرد.

استفاده قانونی از ماری جوانا و فروش قانونی آن می تواند سود بسیار بالایی برای دولت به بار بیاورد و این مساله یکی از شعارهای اصلی کمپین دولت لیبرال و جاستین ترودو قبل از رسیدن به نخست وزیری بود.