Select Page

سختگیری های جدید دولت انتاریو در ارتباط با Airbnb

سختگیری های جدید دولت انتاریو در ارتباط با Airbnb

شهروند- دولت انتاریو قوانین جدیدی بر سر راه افرادی که علاقه به اجاره دادن خانه شان در سیستم Airbnb دارند قرار داده است. این قوانین جدید و سخت به صاحبان زیرزمین و صاحبان خانه هایی که به قصد سرمایه گذاری خریداری شده اند اجازه نمی دهد که در این طرح مشارکت کرده و این مکان ها را به ساکنان موقت کرایه دهند. هدف از این قوانین سرسختانه جلوگیری از تبدیل شدن تورنتو به شهری مانند برلین و نیویورک است. در  شهرهای ذکر شده بیشتر افراد به دلیل منفعت ناشی از Airbnb نمی خواهند خانه های خود را به صورت بلند مدت کرایه دهند و این امر مشکلات عدیده ای برای شهروندان این شهرها به وجود آورده است. برای جلوگیری از این خطر دولت انتاریو پیشتاز شده است.

در تورنتو از این پس افراد می توانند تنها خانه های خودشان را که در آن ساکن هستند به افراد دیگر به طور موقت کرایه بدهند و نه خانه هایی را که به قصد سرمایه گذاری خریداری کرده اند. همچنین زیرزمین خانه ها تنها می تواند به افراد و به صورت بلند مدت اجاره داده شود.

به گفته برخی مقامات شهروندان تورنتو برای زندگی در خانه های اجاره ای که تعداد آنها بسیار زیاد است و اغلب برای سرمایه گذاری خریداری شده است، اولویت دارند. همین طور زیرزمین اغلب توسط خانواده های کم درآمد اجاره می شود و این امکان را نباید به امید کسب درآمد بیشتر توسط Airbnb از آنها سلب کرد.

About The Author

آزاده داودی

دارای ليسانس حسابداری از دانشگاه تهران و ليسانس ادبيات زبان انگليسی از دانشگاه علامه طباطبايی است. او اكنون در تورنتو همزمان در دو رشته ادبيات زبان انگليسی و مديريت منابع انسانی در دانشگاه يورك مشغول به تحصيل است.

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیشخوان

Pin It on Pinterest

Share This