شهروند- هربرت و آدری گودین هرکدام به ترتیب ۹۱ و ۸۹ سال دارند. این زن و شوهر اهل نیوبرانزویک ۶۹ سال است که با یکدیگر ازدواج کرده اند و ۷۳ سال است که باهمند، اما امسال دقیقا قبل از کریسمس پزشکانی که می گویند هربرت به دلیل مشکلات روانی نیاز به مراقبت بیشتری دارد، به زور از یکدیگر جدا شدند و هربرت به آسایشگاهی ویژه که حدود ۴۵ دقیقه با محل مراقبت آدری فاصله دارد فرستاده شد.

فرزندان این خانواده که شاهد این جدایی بودند می گویند تمام این اتفاق ناشی از مشکلات سیستمی است و این اتفاق بسیار ناراحت کننده و غیرقابل بخشش است و آنها امیدوارند که هرگز برای فرد دیگری اتفاق نیفتد.

دختر این خانواده می گوید که بعد از خداحافظی پدر و مادرش هردو برای مدت های زیادی گریه کردند و گفته اند که این کریسمس بدترین و آخرین کریسمس زندگی شان بوده است.

هربرت در مرحله ی سه این بیماری و آدری در مرحله دو این بیماری قرار دارند و می شد در محلی کنار یکدیگر نگه داشته شوند و یا حداقل به آنها اجازه داده شود این چند روز مانده تا کریسمس را با یکدیگر سپری کنند. قرار است در بعدازظهر کریسمس آنها برای ساعاتی در خانه ی دخترشان در فردریکن گرد هم جمع شوند.