شهروند- پیرهن های قرمزی که در هوای بهاری بر روی درختان دانشگاه تورنتو در دان تاون  در هوا معلقند و به همراه باد به این و آن سو تاب می خورند، قرار است یادآور ۱۲۰۰ زن و دختر بومی گمشده و یا کشته شده در کانادا باشند. پروژه ی “پیرهن قرمز” (REDress) توسط هنرمند بومی اهل وینی پگ ، جیم بلک (Jaime Black) در سال ۲۰۱۰ راه اندازی شد و تاکنون شهرهای زیادی شاهد این پروژه هنری بوده اند و به طور ثابت در موزه ی حقوق بشر کانادا نیز قرار دارد.

هم اکنون این هنرمند تور خود را در تورنتو شروع کرده است و قرار است این پروژه از ۱۷ مارچ تا ۲۴ مارچ در دانشگاه تورنتو پیاده شود. این هنرمند می گوید که زنان و دختران بومی سه برابر بیشتر از دیگر زنان در کانادا در معرض کشته شدن، دزدیده شدن و سو استفاده قرار دارند.

او می خواهد که با نمایش این پیرهن های قرمز که هرکدام بر روی درختی آویزان است صدای این زنان را به گوش کسانی برسد که در ساحل امن هستند. او در این کار موفق بوده است، زیرا به گفته ی ناظرین این پیرهن های قرمز هرکدام معرف حضوری هستند که بی صدا با آنها حرف می زند و دردی را بیان می کند. در سال ۲۰۱۶ دولت کانادا طرحی را برای پیگیری پرونده های دختران و زنان بومی که کشته و یا گم شده اند راه اندازی کرد. مردم از سراسر کانادا پیرهن های قرمز خود را برای آویزان شدن در این پروژه ی هنری به آدرس این هنرمند می فرستند. او سعی دارد که حدود ۶۰۰ پیرهن از طریق کمک های مردم جمع آوری کند.