یکی از وظایف مهم اکچورها (مدیران آمار – بیمه ای)در پایان سال آن است که آمار خسارات را جمع آوری و طبقه بندی نمایند و برای اینکه بتوانند از نتایج حاصله بهره مند شوند بایستی از میان همه خسارات آن تعداد که منحصر به فرد است و یا به عبارتی قابلیت تعمیم به گروه و دسته ای را ندارد از بقیه جدا کنند. موضوع مقاله این هفته ۵ موردی است که در سال ۲۰۱۷ اتفاق افتاده و در زمره همین خسارات قرار دارند.

۱-خسارات حاصله از سقوط قطعات منفصله از هواپیما و ماهواره بر روی اموال و اشیاء : طی گزارشی که یکی از شرکتهای بیمه در سال ۲۰۱۷ دریافت کرد سقوط یخ به بزرگی یک توپ فوتبال بود که روی خانه ای افتاده و باعث خسارات مالی فراوانی شده بود. خوشبختانه در این حادثه غرامت جانی به وجود نیامد و ساکنان خانه همگی در زمان برخورد یخ در خارج خانه اقامت داشتند.

موضوع از این قرار بوده که هواپیمایی درمسیر پرواز خود با جریان هوای بسیار سردی مواجه میشود که این توده هوای سرد باعث ایجاد تکه های یخ بزرگ روی بال هواپیما می شود و در جریان حرکت یکی از این تکه یخها از هواپیما جدا و روی خانه مربوطه سقوط میکند. خوشبختانه تمامی این خسارت توسط شرکت بیمه محاسبه و پرداخت گردید. خسارات حاصله از سقوط قطعات منفصله از هواپیما و ماهواره بروی اموال و اشیاء (خانه و اتومبیل) در زمره پوششهای استاندارد بیمه های منازل مسکونی و اتومبیل میباشد.

۲-دزدیده شدن ماهی طلایی گران قیمت از خانه : سارقان از غفلت صاحب خانه استفاده می کنند و در خانه را شکسته و وارد خانه میشوند. از میان اشیاء گرانقیمتی که دزدیده شده بود میتوان به ماهی طلایی گرانقیمتی اشاره کرد که در نوع خود منحصر به فرد بوده و حدودا معادل ۵۰۰۰ دلار ارزش گذاری میشود. شرکتهای بیمه اموال و اشیاء داخل خانه را  همزمان با ساختمان بیمه می کنند ولی برای هر مورد سقف ارزشی را در نظر میگیرند مثلا برای طلا و جواهرات بین ۳ الی ۶ هزار دلار یا برای پول نقد ۲۰۰ الی ۳۰۰ دلار از این رو آن ماهی دزدیده شده را در زمره حیوانات ویژه(گاو و گوسفند و اسب) طبقه بندی کرده و خسارتش را نپرداختند چون به صورت جدا لیست نشده بود.

۳-نتایج آماری خسارات: از موارد بسیار جالبی که در پایان نامه دانشجویان فوق لیسانس به دست آمده آن است که از میان ۴۰ هزار خسارتی که گزارش شده نشان میدهد که تقلبات بیمه ای بیشتر مربوط به کسانی است که اولین بار است بیمه میخرند و در بین سنین ۳۱ تا ۵۰ سال قرار دارند و حداکثر خسارت درخواستی ایشان زیر ۷۵۰ دلار است که متاسفانه بار جانبی هزینه های سر بار (تشکیل پرونده ـ اعزام کارشناس- تهیه گزارش و امثالهم) هزینه مضاعفی را بر روی بقیه خریداران بیمه تحمیل میکند که معادل ۷۵ دلار در سال است.

۴-دوربین های نصب شده بر روی داشبورد ماشین: این رویه برای مردم روسیه بسیار عادی است چرا که این دوربین بر روی اغلب اتومبیلها نصب شده و قیمت آن معادل حدود ۱۰۰ دلار است ولی جلوی تقلبات بیمه ای را می گیرد از این رو شرکتهای بیمه هم قرار است از سال آتی برایش تخفیف قابل توجهی را در نظر بگیرند تا همه تشویق به نصب آن شوند.

۵-خسارات حاصل از سیل در بیمه های منازل مسکونی در انتاریو: قانونا پوشش ندارد اگرچه دست اندرکاران بیمه ای با تغییر چند پاراگراف و تفسیر های گوناگون ترجیح دادند این مطلب را به نفع مشتریان خود تغییر دهند و خسارات را پرداخت نمایند، البته جالب است بدانید خانمی در سال ۲۰۱۷ سه بار اعلام خسارت کرد و جمعا حدود ۲۰۰ هزار دلار خسارت دریافت کرد. شرکت بیمه مربوطه برای تمدید بیمه نامه اش یک شرط گذاشته و آنهم فرانشیز (دیداکتبل) ۱۰۰ هزار دلاری در بیمه نامه سال جدید است.