قطعا این مورد را قبلا هم شنیده اید که” بیمه نامه شرط لازم برای تسویه خسارت است ولی هر بیمه نامه ای برای این منظور ممکن است دارای شرایط کافی نباشد”. از جانب دیگر درجه اهمیت بیمه نامه ها هم قطعا با هم متفاوت است، از این رو به تقسیمات متفاوتی طبقه بندی می شوند. شرایط عمومی- شرایط خصوصی- کلوزها که همان شرایط الحاقی هستند و در آخر شرایط ویژه و منحصر به فرد که برای هر مورد جداگانه طراحی و توسط بیمه گذار (خریدار بیمه) تهیه می شود.

همه این موارد حکایت از آن دارد که بیمه نامه مانند هر سند حقوقی و عرفی دیگر دارای پیچیدگی منحصر به فردی است که مثل هر علم دیگری چشم آشنا می خواهد تا تعبیر صحیح شود.

بیمه استاندارد مسئولیت جامع از آنجا که اصطلاحا تمام خطر است اکثر خسارات را تا سقف مالی تعیین شده پرداخت می کند این مبلغ می تواند ۱- ۲ -۵ یا ۱۰ میلیون دلار باشد، البته همانطور که قبلا گفته شد با توجه به موقعیت ویژه پروژه میتوان برایش پوشش مکملی هم خریداری کرد که تا ۵۰ و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یابد، اما نکته مهمی که بایستی مد نظر داشت و توجه این مقاله به آن معطوف شده خسارات و هزینه های حاصل از “حفظ محیط زیست و هزینه های پاکسازی آلودگی هوا و مکان است”.

آقای کریس رابرتسون یکی از کارشناسان ارزنده صنعت بیمه در کانادا در تحلیلی که در سمینار آخر سال برای خبرگان بیمه ارایه داد به این نکته مهم اشاره کرد که اکثر بیمه نامه های معمول با شرایط استاندارد یا فاقد این دو شرط مهم هستند یا در زمره استثناءهای بیمه نامه آمده اند و متاسفانه در اکثر قریب به اتفاق موارد “خریداران بیمه” یا بروکرهای ایشان به آن توجه نکرده و این مورد تا زمان خسارت احتمالی مسکوت می ماند که اصلا به نفع هیچ کدام از طرفین قرارداد بیمه نیست.

در تفسیر شرایط بیمه نامه ها بایستی توجه داشت که پرداخت خسارت را موکول به عواملی چون “غیرقابل پیش بینی ــ ناگهانی و مواردی که احتیاج به تفسیر دارد نکنند. علت این مطلب از نظر حقوقی آن است که این بیمه نامه (سی جی ال) ماهیتا به نحوی تهیه شده که اگر شرکت بیمه نخواهد خسارت را بپردازد بایستی او ثابت کند که منشاء آن در تعهدش نبوده و غیر قابل پرداخت است در غیر این صورت هر خسارتی که در زمره استثناء نیست بایستی پرداخت شود.

در ادامه مهمترین هزینه ای که بایستی بدون شک به این بیمه اضافه شود هزینه پاکسازی و انتقال ضایعات به خارج محوطه پروژه و محل کار است چون در بعضی موارد مدعی اصلی اشخاص ثالث نیستند بلکه مدعی العموم یا همان دولت است که از صاحب کار می خواهد پاکسازی را به عهده بگیرد و در این خصوص هم بسیار جدی است مخصوصا که در دهه اخیرا مدعیان حفظ و حراست از محیط زیست بسیار شدند و در این زمینه بسیار کوشا هم هستند.

به امید روزی که حفظ محیط زیست و حراست از آن در زمره اصلی ترین موارد و وظیفه هر بیزینس و تشکیلات باشد.