بیانیه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور در پشتیبانی از جنبش اعتراضی در ایران

 سالهاست مشاهده می کنید رژیم جمهوری اسلامی هیچگونه راه حلی برای برون رفت از بحرانهایی که خود مسبب آن بوده است، ندارد و هیچگونه امیدی هم به بهبود آن در آینده نیست. بازتاب وسیع جنبش خودجوش شما به جهانیان نشان داد که دیگر حاضر نیستید بیش از این تحقیر و توهین های این حکومت را تحمل نمائید. مبارزات مسالمت آمیز و مدنی شما نشان میدهد که بخوبی میدانید تخریب و آتش سوزی اماکن نمیتواند روش مبارزه سیاسی برای دسترسی به حقوق و آزادی های همگانی باشد.

 

 

اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

 

با شیوه مسالمت آمیز اعتراض، امکان تداوم و توده ای تر شدن جنبش را بهتر می توان تقویت کرد. برخلاف تصور بعضی ها ، شیوه مسالمت آمیز اعتراض به معنای سازشکاری نیست، بلکه این شیوه کمک می کند که بهتر و مؤثرتر بتوانیم بایدها و نبایدهای رژیم را زیر پا بگذاریم.

البته به تجربه می دانیم که نیروهای سرکوب معمولاً تلاش می کنند مردم را به واکنش های تند بکشانند تا بهانه لازم برای اقدامات خشن تر و حتی خونین تر را به دست بیاورند. اما فراموش نباید کرد که رویارویی با دشمن در نقطۀ قوت آن شرط عقل نیست. و نیروهای سرکوب در هر رویارویی موضعی و محدود عموماً نیرومندتر از جمعیت معترض هستند ، زیرا هم مسلح اند و هم سازمان یافته تر و منضبط تر از آنها.

تداوم و توده ای تر شدن جنبش مهم تر است از تندتر شدن و رادیکال شدن شعارهای آن. دومی را می توان از طریق تأمین اولی به دست آورد ، در حالی که چسبیدن به دومی، مخصوصاً در مراحل آغازین شکل گیری جنبش ، می تواند ظرفیت های گسترش حرکت را خفه کند.

بیانیه حزب کمونیست کارگری ایران خطاب به مردم دنیا: از اعتراضات مردم بپاخاسته ایران حمایت کنید

از شما می خواهیم که از اعتراضات حق طلبانه زنان و مردان جسور در ایران حمایت کنید. با ارسال پیام و یا با شرکت در تجمعاتی که در شهرهای مختلف در حمایت از مبارزات مردم ایران سازمان داده میشود همبستگی تان را نشان بدهید. به دول اروپایی فشار بیاورید که از هر نوع مماشات با جمهوری اسلامی خودداری کنند و روابط دیپلماتیک خود را با این حکومت قطع کنند و سفارت هایش را ببندند.

خواهان آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اجتماعات اخیر شوند و مقابله خشونت آمیز جمهوری اسلامی با معترضین را محکوم کنند.

جمهوری اسلامی یک رکن مهم جنبش ارتجاعی و تروریستی اسلام سیاسی است و سرنگونی آن در ایران، عمر این جنبش سیاه را در همه جا به سرعت کوتاه خواهد کرد. مردم ایران شایسته حمایت شما در سطح جهان هستند.

اعلامیه مشترک از جنبش اعتراضی مردم ایران دفاع میکنیم!

ما همه نیروهای آزادیخواه را به اقدام هماهنگ برای مقابله با سرکوب خشونت بار اعتراض مردم و سازماندهی یک حرکت بزرگ همبستگی با مردم معترض فرا می خوانیم. ما در کنار مردم به ستوه آمده از فساد و دزدی، بی عدالتی و استبداد که به خیابان آمده اند، هستیم و توطئه برای سرکوب آنها را برنمی تابیم. باید افکار عمومی جهان را به حمایت گسترده از اعتراضات مردم جلب کنیم و کارزاری جهانی برای منزوی کردن و تحت فشار گذاشتن حکومت جمهوری اسلامی سازمان دهیم. بدین منظور دست همکاری به سوی همه نیروها و جریان های آزادیخواه دراز می کنیم. مسئولیت سنگین هموار کردن راه تحول در ایران بدون خونریزی، بر عهده  جریان های سیاسی مسئول و بر عهده نیروهای آزادیخواهی است که دل در گرو رهائی مردم از چنگال استبداد حاکم دارند. زمانی می توانیم بدین مسئولیت عمل کنیم که ورای مرزهای حزبی و سازمانی، همصدا شویم و از مردم معترض حمایت کنیم.

نقش تاریخی خود را دریابیم.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)- هیئت مسئولین کنشگران چپ- هیئت هماهنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ- حزب کومله کردستان ایران

.

اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران

مبارزهٔ مردم جان به‌لب رسیده از ظلم، ستم، گرانی و استبداد بر ضد حکومت دیکتاتوری واقعی است، و نباید اجازه داد این مبارزه در راستای منافع نیروهای ارتجاعی داخلی و خارجی مصادره شود!

حزب ما سال‌هاست که بر این عقیده پای می‌فشرد که نظام سیاسی حاکم بر ایران، یعنی نظامی بنا شده بر حاکمیت یک فرد، در مقام “نمایندهٔ خدا برزمین”، و بر فراز کلیهٔ قوانین و دستگاه‌های اجرایی، قانون‌گذار، قضایی، نظامی و انتظامی، نظامی اصلاح‌پذیر نیست و نمی‌توان با استحالهٔ این نظام سیاسی از درون آن حاکمیتی مردم‌سالار را پدید آورد. راهِ کار، مبارزهٔ مشترک و سازمان‌یافتهٔ همه قشرهای اجتماعی، از کارگران و زحمتکشان، تا جوانان و دانشجویان و زنان مبارز و روشنفکران مترقی و آزادی‌خواه، پیرامون شعارهایی مردمی برضد حاکمیت استبداد است.

بیانیه حزب حکمتیست (خط رسمی) باید از دستگیری و سرکوب هرتک نفری، پشیمان شان کرد!

مردم آزادیخواه!

جمهوری اسلامی در هراس از گسترش موج نفرت و اعتراض شما علاوه بر سرکوب، علاوه بر به خون کشیدن تظاهراتها و اعتراضات و دستگیری های وسیع ، به دستگیری و شکار تعدادی از فعالین سیاسی و دانشجویی، دست زده است.

پرونده سازی عنصر “اغتشاش” و “آشوب” برای این دستگیر شدگان، برای فرزندان شما، برای نسل امیدواری که آینده بهتری میخواهد، تنها و تنها برای زهر چشم گرفتن از شما است!

دستگیری فعال دانشجویی، فعال کارگری، فعال مدنی، فعال مدافع حقوق زن، این اتئلاف اعلام نشده و جاری علیه فقر و اختناق، تنها و تنها برای ساکت نگاه داشتن شما است!

باید از فرزندان جنبش مان، چون مردمک چشم حفاظت کنیم!

باید اوباش جمهوری اسلامی بدانند که دست درازی به هر یک نفر از همرزمان ما، با  موجی از گسترش اعتراضات روبرو خواهد شد.

آزادی بی قید و شرط همه دستگیر شدگان اعتراضات اخیر، باید به یکی از مطالبات اصلی اعتراضات ما تبدیل شود.

روزی که به نیروی خود در زندانها را بشکنیم و همه گروگانهایمان را از چنگال توحش حاکم بیرون بکشیم، دور نیست!