ما شهروندیم 

بار دیگر نماینده حکومت کودتا از فرصت سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل استفاده نموده و در اجلاس سالیانه آن شرکت خواهد کرد. احمدی نژاد این نماینده حکومت استبدادی جمهوری اسلامی، نماینده حکومت کشتار و شکنجه و زندان و ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی ایرانیان می باشد. او نماینده اکثریت مردم ایران نیست.

ملت شریف ایران، کوشندگان راه آزادی،

ما شهروندیم و دارای حیثیت ذاتی و حقوق یکسان بر مبنای آزادی و عدالت. چکمه پوشی که زبانی جز زبان گلوله و خشونت نمی داند نماینده جامعه ما نیست. ما شهروندیم و به حکم شهروندی مان به حضور نماینده دولتی که مفاد میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که در تاریخ ۴ آوریل ۱۹۴٨ از طرف دولت ایران در نیویورک امضا شده است را بارها رسما زیر پا گذاشته است ، معترضیم.

ـ دولتی که شهروندانش را خودسرانه از حق زندگی محروم می کند.

ـ دولتی که جرمش کشتار جمعی مخالفان سیاسی و عقیدتی است.

ـ دولتی که بر خلاف تمامی تعهدات بین المللی اش برای شهروندان کمتر از ۱٨ سال حکم اعدام صادر می کند.

ـ دولتی که شهروندانش را مورد شکنجه و آزار رذیلانه و غیرانسانی قرار می دهد.

ـ دولتی که حق آزادی و امنیت شخصی شهروندانش را زیرپا گذاشته و با بازداشت های خودسرانه آنان آزادی شان را سلب می کند.

ـ دولتی که حتی حق عبور و مرور آزادانه شهروندانش را به رسمیت نمی شناسد و حق ورود و خروج آزادانه از کشور را از هزاران شهروند بی دفاع ایرانی سلب نموده است.

ملت شریف ایران، کوشندگان راه آزادی،

ما شهروندیم و بدون هیج گونه تمایز قومی ـ ملی، جنسی، زبانی، مذهبی، عقیدتی و سیاسی همزمان با حضور نماینده دولت کودتا در برابر ساختمان سازمان ملل متحد در نیویورک، اعتراض خود را نسبت به نقض مکرر حقوق مدنی و شهروندی مان فریاد خواهیم کرد.

ما امضاکنندگان این متن از این همایش اعتراضی حمایت کرده و در حد امکان برای مشارکت در آن از دیگر هموطنان دعوت می کنیم در برابر ساختمان سازمان ملل متحد بپیوندند و فریاد رسای هموطنان خود در این روزهای حساس و دشوار باشند.

امضا کنندگان:

احمد اسکندانی ـ پویا اسلان ـ فریداشکان ـ الهه امانی ـ رضا اکرمی ـ محمد امینی ـ ژاله بهروزی ـ رضا براهنی ـ بابک بازرگان ـ محمد برقعی ـ پانته آ بهرامی ـ نیلوفربیضایی ـ کورش پارساـ شهرنوش پارسی پورـ احمد تقوایی ـ ستاره ثابتی ـ رامین جهانبگلوـ رحمان جوانمردی ـ سعید چوبک ـ اسماعیل خوئی ـ صبا خوئی ـ فریبا داودی مهاجرـ فرامرز داورـ علیرضا درویش ـ علیرضا رضایی ـ ترانه رضایی ـ مینا زند سیگل ـ رحمان ساکی ـ آرش سبحانی ـ الهه شکرایی ـ شهاب الدین شیخی ـ سیاوش عبقری ـ شهلا عبقری ـ نادرعصاره ـ مسعود فاضلی ـ مسعود فتحی ـ منصور فرهنگ ـ نادر فروزی ـ محسن قائم مقام ـ رضا قریشی ـ بهزاد کریمی ـ حمید کوثری ـ آرش کیاـ علیرضا کیاـ سهیلا گلشاهی ـ قدرت گلی زاده ـ اکبر محبت زاده ـ مهران مسعودی ـ جعفر مسعودی ـ منیره محمدی ـ احمد مشعوف ـ مسعود ملک شاهی ـ فرشته ملک شاهی ـ مرمر میرـ حسن نادری ـ مسعود نقره کارـ حمید نیک آورـ فرزین وحدت ـ عطا هودشتیان ـ بهزاد یغماییان.