ششم و هفتم ژانویه ۲۰۱۸  برابر با ۱۶ و ۱۷  دی ماه ۱۳۹۶  تورنتو شور و حال دیگری داشت . لابی های رژیم اسلامی در پایین ترین سطح دفاعی واقع شدند . در سال ۱۳۸۸ اصلاح طلبان با همکاری لابی های رنگارنگ ارسالی از طرف حکومت اسلامی با هزار حیله و فریب موفق شده بودند که رهبریت اعتراضات  ایرانیان خارج از کشور را در دست گرفته و با ترفندهای اصلاح طلبانه ، موج عظیم حمایت مردمی را از پتانسیل نهفته محروم سازند .

مبارزان واقعی علیه حکومت جنایتکار اسلامی در خارج از ایران با تجربه از وقایع  سال ۱۳۸۸ ، با صدور اطلاعیه ای که مضمون آن فرصت ندادن به عوامل موج سوار مبارزات مردم در داخل ایران بود ، عملا هر دو جناح اصول گرا ، اصلاح طلب و لابیهای ارسالی پوششی با عنوانهای حقوق بشری، فرهنگی، سینمایی و شبه سیاسی و … را منفعل و بعضا به مرخصی های خودخواسته  از صحنه ی امروز ایران در تورنتو محو  شدند .

در روز ششم ژانویه برابر با ۱۶ دی ماه ، میدان مل لستمن تورنتو شاهد حضور ایرانیانی بود که با باورهای متفاوت همه در سرنگونی حکومت اسلامی به اتحادی پولادین رسیده بودند. به همین دلیل مانند گذشته از لابی های حکومت اسلامی خبری نبود .

در روز یکشنبه ۷ ژانویه ۲۰۱۸ برابر با ۱۷ دی ماه ۱۳۹۶ آکسیون اعتراضی در مقابل  دفتر نماینده ایرانی تبار مجلس فدرال کانادا که مسئول لابیگری برای حکومت اسلامی می باشد، برگزار شد.

   

نهاد مادران علیه اعدام ادامه ی کارزار شکوهمند و سازش ناپذیر و پژواک فریاد  مردم ایران، در تورنتوی کاناداست .