جلسه نهایی دادگاه محاکمه مربوط به شورش سال ۱۹۹۶ در زندانی در انتاریو هفته گذشته برگزار شد و مدیران سابق زندان که متهم شده بودند مجرمین جوان را کتک زده و تحقیر کردند تبرئه نهایی شدند و مبلغ قابل توجهی نیز دریافت کردند.

قاضی لین لیچ از دادگاه عالی انتاریو نفری ۲۵۰ هزار دلار به جورج سیمپسون و رولند کری اهدا کرد به این علت که نام و حرفه‌شان در نتیجه این محاکمه نابود شده است.

لیچ در تصمیم خود نوشت که این دو نفر کارمندان دولتی متعهدی بوده‌اند که هرگز به مجرمین جوان تعرض نکرده و یا این رفتار را از سوی دیگران تحمل نمی‌کرده‌اند.

سیمپسون در ایمیلی به تورنتو استار نوشته است که هیچ مقدار پول نمی تواند آن‌چه او و خانواده‌اش از سر گذرانده‌اند، جبران کند.

اتهامات در ابتدا وقتی مطرح شده بود که جودی فینلی، مسئول دفاع از کودکان در دولت استانی وقت، گزارشی پرشور در مورد این رویدادها نوشته بود. قاضی دادگاه تشخیص داد که گزارش مذکور گرچه با نیت خیر نوشته شده اما “به علت احساسات نویسنده” بی‌احتیاط نوشته شده است.