شهروند-  پیام ها و قوانین مهاجرتی دونالد ترامپ همیشه با حواشی زیادی نه تنها برای مردم آمریکا بلکه برای کشور همسایه اش کانادا همراه بوده است. در تابستانی که گذشت روزانه حدود ۲۰۰ نفر خودشان را پیاده به مرزهای کانادا رساندند و در این کشور اعلام پناهندگی کردند.

سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا در تمام ماه های گذشته تلاش کرد تا به بهترین حالت این وضعیت بحرانی را مدیریت کند. وزیر مهاجرت، احمد حسن چندی پیش اعلام کرد که میزان عبور و مرور غیر قانونی در طی چهارماه اخیر به شدت کاهش یافته است. اما در روزهای گذشته باردیگر دونالد ترامپ اعلام کرد که مهاجران غیرقانونی ال سالوادور ساکن آمریکا که تعداد آنها ۲۰۰,۰۰۰ نفر است باید تا انتهای سال ۲۰۱۹ وضعیت خود را قانونی کنند و در غیر این صورت باید خاک آمریکا را ترک کنند.

در پی اعلام این خبر احمد حسن اعلام کرد که این مهاجران باید بدانند که ریشه های آنها در خاک ایالات متحده امریکاست و بهتر است قبل از هر اقدام فوری تمام تلاش خود را برای ماندن در خاک آمریکا انجام دهند. این بدین معنا نیست که کانادا در صورت نیاز از پذیرفتن آنها سر باز خواهد زد، بلکه در واقع بدین معناست که کانادا نگران وضعیت این مهاجران است و امیدوار است که بتوانند در جایی که سالهاست در آن ریشه دوانده اند بمانند و مجبور به تصمیم فوری و مهاجرت به مکانی جدید نشوند.