شهروند- تیم ۹ نفره ی کاشفان اهل کلگری موفق شدند در یک سفر بسیار سخت و اکتشافی که توسط Alberta Speleological Society  و  Royal Canadian Geographical Society. تامین مالی شده است، عمیق ترین غار کانادا را کشف کنند. این غار که در جنوب غربی استان بریتیش کلمبیا واقع شده است Bisaro Anima نام دارد و عمق طولانی ترین حفره ی آن تقریبا به اندازه ی یک ساختمان  ۳۵ طبقه است. برخی از اعضای این تیم که قبلا به این غار سفر کرده بودند متوجه شدند که برای کشف کامل این غار و اندازه گیری تمامی جوانب آن تجهیزات کافی ندارند و به همین دلیل آن را به وقتی دیگر موکول کردند تا سرانجام در ابتدای سال میلادی ۲۰۱۸ موفق به انجام این کشف مهم شدند.

این غار ۵.۳ کیلومتر درازا و ۶۷۰ متر عمق دارد. عمیق ترین غاری که تاکنون در کانادا کشف شده بود حدود ۱۰۵ متر عمق داشت. اعضای این تیم نه نفره از این کشف بسیار خوشحالند و اگرچه برای اندازه گیری و بررسی دقیق این غار مجبور شده اند مدت های زیادی در سرمای بسیار شدید و با ابزار سنگین و سخت و بدون هیچگونه دسترسی به دنیای بیرون سر کنند، اما می گویند که دیدن مکانی که تا به حال چشم بشر به آن نیفتاده است اتفاقی است که برای هرکسی نمی افتد و باید قدر آن را دانست.