شهروند- در شهر تورنتو در هنگام خرید از فروشگاه های خواربار فروشی قیمتی نیز برای خرید کیسه پلاستیکی حمل مواد پرداخت می شود. این اقدام که از سال ۲۰۰۹ شروع شد باعث شد که میزان مصرف کیسه پلاستیکی از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۲ به میزان قابل توجهی، تقریبا ۵۳ درصد و معادل ۲۱۵ میلیون کیسه، کاهش یابد، اما فعالان محیط زیست می گویند که این اقدام اگرچه بسیار مهم است، اما کافی نیست و باید هرچه سریع تر ملاحظاتی قانونی در نظر گرفته شود که تا میزان ممکن مصرف پلاستیک به هر شکلی، حتی لیوان های قهوه، ممنوع شود.

بسیاری از مردم فکر می کنند استفاده از ظروف و کیسه های قابل بازیافت می تواند به کاهش آلودگی کمک کند، اما حقیقت این است که بازیافت خود پروسه ای است که انجامش مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد می کند و بسیار هزینه بر است. از اول ژانویه ۲۰۱۸ مونترال اولین شهر کاناداست که استفاده و خرید کیسه پلاستیکی در بسیاری از فروشگاه ها را ممنوع کرد. بسیاری از استان های دیگر کانادا مانند نوااسکوشیا قوانین بسیار سخت تری در رابطه با مصرف پلاستیک دارند. کشورهای اروپایی وعده داده اند که تا سال ۲۰۳۰ تمام پلاستیک مصرفی شان قابل بازیافت باشد. کانادا و بویژه تورنتو باید در این زمینه اقدام اساسی تری انجام دهد و امروز هم برای شروع دیر است. دریاچه ها، اقیانوس ها و رودخانه های زمین در خطرند و گفته می شود که تا ۵۰ سال دیگر میزان پلاستیک در آبهای کره زمین از ماهیان بیشتر خواهد بود.