شهروند- اسناد دولت فدرال کانادا نشان می دهد که مردمان بومی کانادا به دلیل شرایط بسیار دشوار زندگی و کمبود رسیدگی ۱۵ سال کمتر از دیگر کانادایی ها زندگی می کنند. علاوه بر بازه ی زمانی زندگی که از دیگران کمتر است، در دو بخش دیگر نیز این مردمان با کاستی هایی عمده ای مواجه هستند. گفته می شود که کودکان بومی بیشتر احتمال دارد که به سازمان های نگهداری از کودکان منتقل شوند و کمتر از دیگر کانادایی ها تحصیلات خود را در دبیرستان به پایان می رسانند.

وزیر امور بومیان، خانم جین فیلپات می گوید که تمام تلاشش را به کار گرفته است تا بتواند این کاستی ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و با یک برنامه منسجم برای رفع آنها گام بردارد اما راه بسیار پیچیده و سختی را در پیش دارد.

بخش عمده ای از مشکلات مردمان بومی کانادا مشکلات زیرساختی مناطقی است که در آنها زندگی می کنند مانند دسترسی به آب تمیز، عدم دسترسی راحت به زیر ساخت های بهداشتی و غذای مناسب باعث شده است که میزان برخی بیماری ها مانند دیابت در این مردمان بیشتر از سایرین باشد.

فیلپات می گوید که مهمترین مساله اختصاص بودجه و امکانات فوری برای نگهداری و رسیدگی به کودکان است و باید خیلی فوری بررسی شده و در این زمینه اقدامات ضروری انجام بگیرد.