ملاقات با آقای  پیتر فحرن هولتز (Peter Fahrenholtz) سرکنسول آلمان در تورنتو در اعتراض به فراری دادن محمود هاشمی شاهرودی.

از طرف کمیته حمایت از مبارزات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی رفقا:

هما ارجمند از کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی

امیر از رادیو پیام کانادا

فخری جواهری از سازمان آزادی زن

محمود احمدی از کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی

جلیل بهروزی از کمپین یک سیستم آموزشی سکولار برای همه

از راست: جلیل بهروزی، فخری جواهری، هما ارجمند، محمود احمدی، امیر پیام

انتخاب شدند که در روز پنجشنبه ٢۵ ژانویه ساعت ١١ صبح با سرکنسولگری آلمان ملاقات نمایند. بعد از حضور در مکان و به خاطر محدودیت از طرف کنسولگری آلمان، رفقا هما و امیر با آقای فحرن هولتز و یکی دیگر از کارکنان ملاقات نمودند.

این جلسه در ادامه ی اعتراضات بین المللی علیه دولت آلمان به خاطردادن ویزا به هاشمی شاهرودی به آلمان و سپس فراری دادن او صورت گرفته بود. در تاریخ ١١ ژانویه همچنین تظاهراتی مقابل کنسولگری آلمان توسط این کمیته سازمان داده شده بود.

در این جلسه با تاکید بر اینکه دولت آلمان خلاف قوانین قضایی بین المللی که به هر دولتی اجازه می دهد که عاملان جنایت علیه بشریت را دستگیر و محاکمه کند، عمل کرده و از کسی که مسئولیت قوه قضائی یک رژیم به غایت دیکتاتور و جنایتکار را به مدت ١٠ سال به عهده داشته و عامل اعدام و سنگسار هزاران نفر در ایران بوده را نه تنها مهمانداری کرده، بلکه بعد ازاینکه  که شکایت رسمی برای دستگیری او به مقامات قضائی آلمان ارائه داده می شود، امکان فرار وی را فراهم می سازد، تأکید شد مردم در ایران و خارج از کشور کماکان خواهان آنند که مقامات قضایی به پرونده این جانی رسیدگی کرده و جزای درخور چنین کسانی را صادر کرده تا مانع ورود او و دیگر سران رژیم به کشور آلمان گردند.

سرکنسول آلمان اصرار بر این داشت که آلمان کشور دمکراتیکی است و هیچکس را نمی توان قبل از اینکه حکمش در دادگاهی صادر شده باشد، دستگیر و زندانی کرد.

در پاسخ گفته شد طبق همان دموکراسی وقتی پرونده ای به یک دادگاه ارائه می شود مبنی بر این که فردی در یک حکومتی مسبب قتل هزاران نفر بوده دستگاه قضایی موظف به رسیدگی آن پرونده است و نه دولت آن کشور متهم به جرم را فراری دهد. این خود همکاری با مجرم است.

نمایندگان این کمیته همچنین تأکید کردند که به همراه مردم ایران خواهان دستگیری کلیه رهبران جمهوری اسلامی و محاکمه آنان در دادگاه های بین المللی و شناسائی و محاکمه دسته ها و باندهای اسلامی در آلمان و تعطیل شدن تشکل ها و سازمان هائی که با رژیم اسلامى همکارى می کنند، می باشند. تنها با قطع روابط سیاسی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی، این رژیم ضد مردمی و سرکوبگر، میتوان به مردم در ایران در مبارزه شان برای آزادی و رفاه کمک کرد.

در این نشست گزارش مکتوبی از جنایات شاهرودی طی ده سال ریاست در قوه قضایی که از قبل تهیه شده بود توسط تیم ملاقات کننده تحویل سر کنسولگری داده شد.

در حاشیه :

در این جلسه سر کنسول نگرانی خود را نسبت به خیزش مردم علیه کلیت جمهوری اسلامی ابراز کرد و پرسید که آیا نگران این نیستیم که ایران به یک افغانستان و یا عراق و سوریه  بدل شود؟

در پاسخ تأکید شد ایران سوریه نخواهد شد چرا که مردم در ایران هنوز تجربه ی یک انقلاب را از یاد نبردند و خیلی از رهبران و فعالان آن انقلاب هنوز فعالند و همچنین چپ قدرتمندی در ایران حضور دارد.

کمیته حمایت از مبارزات توده ای برای سرنگونی جمهوری اسلامی

۲۷ ژانویه ۲۰۱۸