شهروند- قانون داروی رایگان برای کلیه ی ساکنان انتاریو که زیر ۲۵ سال هستند از اول ژانویه امسال به مرحله ی اجرا درآمد. در یک گفتگوی کوتاه دکتر رضا مریدی وزیر علوم و پژوهش های علمی انتاریو از قول آقای دکتر اریک هاسکینز  وزیر بهداری انتاریو اظهار کرد که طی ۲۹ روز اول سال جاری تعداد ۹۵۰۰۰۰ نسخه رایگان برای جوانان و کودکان زیر ۲۵ سال در انتاریو پیچیده شده است و در این مدت بیش از نیم میلیون کودک، نوجوان، و خانواده های آنان از مزایای این قانون بهره مند شده اند.

این قانون که به ابتکار دولت لیبرال خانم کاتلین وین برای اولین بار در کانادا در استان انتاریو به مرحله اجرا گذاشته شده است، یکی از بزرگترین اقداماتی است که دسترسی به خدمات پزشکی را به طور رایگان در اختیار مردم قرار می دهد.

اریک هاسکینز وزیر بهداشت انتاریو

بر اساس این قانون جوانان و کودکان به ۴۴۰۰ قلم داروی مجانی که توسط پزشک تجویز شده باشد دسترسی دارند.

اجرای این قانون برای آن عده از خانواده هایی که فرزندان آنان امراض سختی دارند و ملزم به مصرف مدام دارو هستند بسیار حائز اهمیت است.

رضا مریدی وزیر علوم و نوآوری انتاریو

قانون داروی رایگان برای جوانان و کودکان، همراه با شهریه رایگان دانشگاه و کالج برای دانشجویان کم درآمد، ایجاد تسهیلات برای دسترسی به مهد کودک برای خانواده های جوان و بالا بردن حداقل دستمزد بخشی از سیاست های دولت لیبرال خانم کاتلین وین برای ایجاد جامعه ای است که در آن همگان بتوانند به نیازهای اساسی خود دسترسی داشته باشند.