از خوانندگان

من هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی هستم.

روی سخنم امروز با کسانی است که در برنامه های کنگره ایرانیان شرکت می کنند. مردم در ایران رو در روی جمهوری اسلامی  ایستاده اند. آنان قاطعانه بر آن هستند تا جمهوری اسلامی را بزیر بکشند. آنان باخیزش های اخیر خود همه جناحها و سران آن را در خیابان ها به مصاف کشانده اند. آنان هم اکنون با جنگ های خیابانی پایان کار رژیم جمهوری اسلامی را به جهانیان اعلام کرده اند. مردم در ایران به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی دهند.

ما آزادیخواهانی که در صف حمایت از مبارزات توده ای مردم در ایران برای رهایی و رفاه و سعادت هستیم، همانطور که مردم در ایران حلقه محاصره رژیم را تنگ و تنگتر میکنند بر آن هستیم که عوامل جمهوری اسلامی، حامیان این رژیم دیکتاتور، لابیستهای آن رژیم ضد زن، آنانی که در پارلمان کانادا و یا دیگر نهادهای دولتی در واقع جمهوری اسلامی را نمایندگی می کنند، آنهایی که در دهها سازمان و گروه به ظاهر فرهنگی، هنری و غیرانتفاعی تمام تلاششان مشروعیت بخشیدن و چهره سازی از سران جنایتکار رژیم هستند را هر چه بیشتر منزوی سازیم تا ریشه همه تحرکات رژیم در کانادا را بخشکانیم.

 ما مصمم هستیم همان بلایی را که بر سر شاهرودی قاضی جلاد اسلامی در آلمان آوردیم بر سر همه سران و عوامل رژیم که به خارج از کشور می آیند بیاوریم و جنایتکارانی که به کشورهایی چون کانادا پناه می آورند را در دادگاه های بین المللی به جرم جنایت علیه بشریت به محاکمه بکشانیم. ما نمی گذاریم آنهایی که دستانشان به خون مردم ایران و جوانان ما آغشته است آب خوش از گلویشان پایین برود. تمام داریی هایشان باید مصادره و به مردم ایران باز پس داده شود.

روی سخنم امروز با کسانی است که نادانسته در کنار لابیست های جمهوری اسلامی قرار دارند. آیا شما سران و دست اندرکاران کنگره ایرانیان را می شناسید؟ آیا می دانید که بخشی از بنیانگذاران این کنگره همان لابیست های جمهوری اسلامی هستند که تلاش به حفظ این رژیم ضد مردمی دارند؟

هما ارجمند

آیا می دانید که اینان دشمنان مردم و حامیان رژیمی هستند که با ماشین کشتار و زندان و شکنجه از هیچ بی رحمی و قساوت علیه مردمی که برای آزادی، رفاه و زندگی انسانی به خیابانها آمده اند دریغ نمی کنند؟

 بیش از ۴٠٠٠ نفر از معترضان، زنان و جوانان غیور را دستگیر کرده اند و در سیاه چال هایشان شکنجه می کنند و یا به قتل می رسانند و این در شرایطی است که سران این کنگره در پشت درهای بسته درتلاشند که روابط چنین حکومتی را با دولت کانادا تامین کنند تا چند صباحی عمر ننگین این رژیم تداوم یابد و سران کنگره  نیز چون لاشخورها به نان و نوایی برسند. آیا می خواهید در کنار این لاشخور ها قرار گیرید؟

روی سخنم با شما است که کنگره ایرانیان  را نمی شناسید و فکر می کنید تنها در یک برنامه تجلیل و فاندریزینگ شرکت کرده اید و بس، بدانید که  برخی از سران اینها در کنار جمهوری اسلامی ایستاده اند. اینها انتخاب آگاهانه ای کرده اند. نگذارید شما را سکویی برای اهداف حقیر و غیر انسانی خود قرار دهند. مردم در ایران، زنان، کارگران و جوانان ما در یک جدال مرگ و زندگی با یک رژیم تا دندان مسلح و قسی القلب در حال جنگ روی در روی هستند. مردم در ایران هم اکنون بیش از هر زمانی به حمایت ما  نیاز دارند. شما ناخواسته و ناآگاهانه  در کنار نمایندگان جمهوری اسلامی قرار گرفته اید و پشت به مبارزات مردم در ایران کرده اید.

الان وقت انتخاب است شما در کجا قرار گرفته اید؟ تا دیر نشده صف خود را از حامیان جمهوری اسلامی جدا کنید و همراه با مردم در ایران و هم صدا با آنان با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی از مبارزات مردم دفاع کنید.

۶ فوریه ٢٠١٨