شهروند- جاستین ترودو اخیرا اعلام کرد که در پی آن است تا با استفاده از برنامه ی جدید مرخصی زایمان که آن را use-it-or-lose-it نامیده است و همچنین تغییرات در قوانین فدرال مرخصی زایمان پدران، به پدران کمک کند تا در هنگام تولد فرزند بیشتر در کنار خانواده باشند.

این ایده شبیه طرحی است که در استان کبک هم اکنون پیاده می شود. کبک تنها استانی در کاناداست که برای پدران مرخصی زایمان به همراه حقوق در نظر می گیرد؛ برنامه ای که بسیار مورد توجه پدران قرار گرفته است و آمارها نشان می دهد که در سال ۲۰۱۶ حدود ۸۰ درصد از پدران برای استفاده از این مرخصی اقدام کرده اند که در مقایسه با رقم ۲۸ درصدی سال ۲۰۰۵ تغییر بسیار چشمگیری است.

در کبک پدران می توانند تا ۵ هفته مرخصی زایمان داشته باشند و ۷۰ درصد از حقوقشان را دریافت کنند. یکی از تغییراتی که دولت فدرال به آن می اندیشد این پیشنهاد است که خانواده ها بتوانند در ازای مبلغ بیشتر دریافتی به مدت زمانی کمتری، ۶ ماه، در مرخصی بمانند.

این طرح جدید خیلی به کمک خانواده های کم درآمد خواهد آمد، زیرا می توانند پول بیشتری در زمان مرخصی دریافت کرده و سریع تر به کارشان برگردند. جاستین ترودو معتقد است که کمک به پدران می تواند به زنان کمک کند تا در هنگام زایمان و تولد فرزند آسیب کمتری به زندگی حرفه ای شان وارد شود و بتوانند با خیالی آسوده تر این وظیفه را با همسران خود تقسیم کنند.

لازم به ذکر است که این تغییرات درقوانین، در راستای حقوق اقلیت های جنسیتی است و آنها نیز می توانند مانند بقیه از تمام مزایای آن بهره مند شوند.