شهروند- شهر Goderich در استان انتاریو با ۸۰۰۰ نفر جمعیت ۱۸ دکتر خانوادگی دارد و داستان موفقیت این شهر در جذب دکتر خانوادگی و بهبود کیفیت بهداشتی شهروندانش می تواند درسی برای دیگر شهرهای کوچک در کانادا باشد. وجود ۱۸ پزشک خانوادگی برای جمعیتی به این کمی شاید به نظر امری غیر ممکن باشد، اما مسئولان این شهر می گویند که آگاهی عمومی و کمک تمام مردم شهر در این اتفاق نقش اساسی داشته است. اوایل سال ۲۰۰۰ این شهر تنها ۵ دکتر خانوادگی داشت و مردم این شهر به لحاظ خدمات درمانی در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داشتند. اما با همت خیرین و مردم این شهر، شهرداری این شهر توانست تسهیلاتی را برای پزشکان خانوادگی و خانواده های آنها فراهم کند که آنها دلشان بخواهد در این شهر زندگی کنند.

وضعیت مطلوب درمانی این شهر مدیون تلاش های بی وقفه ی خانم Gwen Devereaux ، یک پرستار بازنشسته که به عنوان مسئول استخدام دکتر خانوادگی در این شهر گماشته شد، می باشد. او در جذب پزشکان خانواده به این شهر از هیچ فعالیتی دریغ نکرد؛ فعالیت هایی که بعضا با کار او در ارتباط مستقیم نبودند.

پزشکان خانواده که برای زندگی انجام خدمت به این شهر می روند حاضر نیستند که از آن جا خارج شوند و این تنها به دلیل تسهیلات خوب زندگی و خدماتی است که از مسئولان شهری دریافت می کنند. آنها می توانند از مرکز تحقیقاتی که تنها برای آنها ساخته شده است استفاده کرده و از YMCA و دیگر تسهیلاتی که تنها برای خانواده های آنها و با کمک های مردمی برپا شده است بهره مند شوند.