شهروند- شرکت بیمه Sun Life در خبر تازه ای اعلام کرد که “ماری جوانا”ی دارویی را به لیست داروهای مورد قبول خود برای پوشش دارویی اضافه می کند. این کمپانی بیمه بزرگ که دفتر اصلی اش در تورنتو واقع است به بیش از ۳ میلیون کانادایی خدمات بیمه ای ارائه می دهد.

ماری جوانای دارویی با تشخیص پزشک و برای کاهش درد در بیماری هایی نظیر سرطان استفاده می شود. سالهاست که شرکت های بیمه بر سر پوشش بیمه ای این ماده مخدر در حال بررسی و تحقیق هستند و سرانجام با نزدیک شدن زمان قانونی شدن مصرف ماری جوانا در کانادا به نظر می رسد که زمان مناسب فرا رسیده باشد.

این پوشش بیمه ای که از تاریخ اول مارس ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد به extended health-care اضافه خواهد شد و سالیانه بین ۱۵۰۰ دلار الی ۶۰۰۰ دلار به افراد مختلف که به لحاظ پزشکی به این ماده مخدر نیاز دارند و بر اساس شدت نیاز آنها تعلق خواهد گرفت.

همچنین Sun Life می گوید که به طور پیوسته در حال تحقیق درباره ی ماری جوانا است و در صورت نیاز این پوشش بیمه ای تغییر خواهد کرد و گسترش خواهد یافت. آمار در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد که بیش از ۲۳۵۰۰۰ بیمار در سراسر کانادا از ماری جوانا برای مصارف دارویی استفاده می کنند.