۱۲ـ چنانچه جهت کلیدهای واحد مسکونی مبلغی به عنوان ودیعه پرداخت کرده اید، مالک نمی تواند از این مبلغ به عنوان خسارت محل مورد اجاره قسمتی را برداشت نماید و باید در ازای استرداد کلیدها ودیعه را کامل پرداخت کند.

۱۳ـ چنانچه در قرارداد اجاره شما موظف به برف روبی جلوی خانه مسکونی و همچنین پیاده روی مربوط به این خانه شده باشید باز هم در هر صورت مالک در قبال این موضوع مسئولیت دارد و چنانچه در اثر برف و یخ مشکلی ایجاد شود وی بایستی پاسخگو باشد.

۱۴ـ اگر مستأجر یکی از واحدهای مجتمع چهار واحدی (یا بیشتر) هستید صاحب ملک نمی تواند درخواست اجاره شما را به کمتر از یک سال تغییر دهد و یا به صرف استفاده ی شخصی از واحد مورد اجاره عذر شما را خواسته و درخواست تخلیه نماید.

۱۵ـ اگر قرارداد شما برای مدت مشخصی (مثلا یک سال) منعقد شده و اکنون به پایان رسیده شما می توانید آن را به صورت ماه به ماه ادامه دهید و اجباری به قرارداد جدید ندارید. در مدت ماه به ماه شدن قرارداد کلیه جزئیات و تعهداتی که در قرارداد اصلی قید شده در این زمان نیز جاری خواهد بود.

۱۶ـ پس از انعقاد قرارداد اجاره مستأجر نمی تواند از آن خارج شود مگر ثابت شود در محل اجاره مورد اذیت و آزار شخص یا اشخاصی (اعم از شریک زندگی و افراد دیگر) قرار گرفته است، در این صورت با ۲۹ روز اطلاع قبلی به مستأجر می تواند از اجاره خارج شود ولی دلایل وی باید مستند و محکم باشد.

همچنین در صورت غیرقابل زیست بودن محل(چکه نمودن دائمی سقف، رطوبت و آب جاری در زیرزمین، وجود حشرات و حیوانات موذی) که در صورت بی اعتنایی صاحب خانه مستأجر می تواند مراتب را به Landlord Tenant Board(LTB) اطلاع داده و فسخ قرارداد اجاره را درخواست کند.

۱۷ـ در هنگام اجاره واحد مورد نظر از شما خواسته می شود که فرم اطلاعات مربوطه یا Application Form را پر نموده و امضا کنید. (دیده شده که مستأجران اغلب دقت کافی در پر کردن فرم نداشته اند و به نحوی قسمت هایی از آن همیشه خالی مانده است.) عدم ارائه ی اطلاعات لازم در مورد محل اقامت فعلی، قبلی، شغل فعلی و قبلی، درآمد، بانک مربوطه و غیره به صاحب ملک کمک می کند که در قبول یا رد شما تصمیم بگیرد. شما یا مشاور املاک شما بایستی یک نامه هم ضمیمه ی فرم (و سایر مدارک خواسته شده) بکنید و در آن توضیح دهید چرا از محل فعلی می خواهید به محل جدید نقل مکان کنید و به چه دلیل این واحد مسکونی را انتخاب کرده اید و تأکید کنید که درآمد شما برای پرداخت اجاره و دیگر هزینه ها کفایت می کند و حتی اشاره کنید خوشحال می شوید با صاحب خانه حضوری یا به صورت تلفنی گفت وگو کنید.

۱۸ـ قرارداد اجاره بهترست در روی فرم های مصوبه انجام شده و کلیه اطلاعات لازم در آن ذکر شود ـ بویژه مدت اجاره، مبلغ اجاره ماهانه، شروع اجاره، چه افرادی با مستأجر زندگی می کنند و بقیه جزئیات.

دیده می شود که بعضی مالکان نسبت به اجاره محل صرفا با استفاده از یک کاغذ یادداشت و چند سطر نوشته روی آن اقدام می نمایند و طبیعتاً با مشکلات عدیده ای در آینده به دلیل ابهام در قرارداد مواجه می شوند.

*جعفر کنودی کارشناس ارشد املاک است.