شهروند- روز دوشنبه ، ۵ مارس ، ۳۰۰۰ نفر از کارمندان دانشگاه یورک که شامل استادیاران، دستیاران آموزشی، دستیاران تحقیق، کارمندان نیمه وقت کتابخانه و آرشیو می شدند در محل دانشگاه حضور بهم رساندند و به طور رسمی وارد اعتصاب شدند. اتحادیه ی این کارمندان با عنوان CUPE 3903 که از ماهها قبل با دانشگاه یورک، برای بهبود وضعیت قراردادهای افراد تحت این اتحادیه، وارد مذاکره شده بود روز جمعه هفته گذشته آخرین پیشنهاد دانشگاه یورک را که به قول مقامات این دانشگاه “بهترین پیشنهاد در بین تمامی موسسات آموزشی انتاریو” خوانده می شد، رد کرد. این اتحادیه اعلام کرد که آنچه یورک “بهترین” می خواند اصلا به نفع این کارمندان علمی قراردادی  و اغلب نیمه وقت نیست و این افراد مسئولیت ارائه ۶۰ درصد از حجم کاری ارائه شده در دانشگاه هستند و این قراردادها با زحمتی که این افراد متحمل می شوند هیچگونه مطابقتی ندارد. پیشنهاد دانشگاه یورک برای ادامه مذاکرات به همراه فردی به عنوان داور بی نتیجه ماند و این اتحادیه به طور رسمی از روز دوشنبه ساعت ۱۲ و طی یک تظاهرات مفصل به همراه اعضای اتحادیه و طرفداران آنها وارد اعتصاب شد و اعلام کرد که از روز سه شنبه ساعت ۷:۳۰ صبح صف های این اعتصاب در مقابل تمامی ورودی های دانشگاه یورک تشکیل خواهد شد.

رییس دانشگاه یورک، خانم روندا لنتون، ضمن ابراز ناراحتی خود از این اتفاق اعلام کرد که تمام تلاش خود را می کند تا هرچه سریع تر طرفین مذاکره به سر میز مذاکره برگردند و دانشجویان بتوانند کلاس های خود را دنبال کنند. اتحادیه CUPE3903 می گوید که موفقیت دانشجویان به کیفیت ارائه آموزش به آنها ارتباط دارد و در صورتی که این اتحادیه نتواند حقوق اعضای خود را به دست بیاورد کیفیت آموزش به شدت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

به دلیل این اعتصاب تمامی کلاس های دانشگاه یورک تا اطلاع ثانوی تعطیل است، اما رییس دانشگاه گفته است که برخی از بخش های اداری که به این اتحادیه ارتباطی ندارد و برخی کلاس ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد.