شهروند- ۶ مارس هرسال تولد شهر محبوب ما تورنتو است. شهر یورک در تاریخ ۶ مارس ۱۸۳۴ به طور رسمی شهر تورنتو نامیده شد و بنابر اسناد تاریخی موجود از این تغییر نام، شهر ما هم اکنون باید ۱۸۴ سال داشته باشد، اما اگر در تاریخ این شهر دقیق بشویم حقایقی برای ما روشن می شود که دانستن آنها خالی از لطف نیست. به گفته مرکز تحقیقات دانشگاه تورنتو، این شهر حداقل ۱۵۰۰۰ سال قدمت دارد و سالها قبل از آمدن اروپاییان به آن، صحنه ی آمد و رفت جوامع انسانی بی شماری بوده است. تورنتو مدرن بر روی قلمروهای سنتی بومیان این کشور بنا شده است که مهم ترین آنها عبارتند از  Wendat، Anishinabek Nation، the Haudenosaunee Confederacy، the Mississaugas of the New Credit First Nations و Métis Nation.

نام تورنتو انگلیسی شده لغت tkaronto است که کلمه ای متعلق به زبان بومیان موهاک است و معنی آن این است: منطقه ای که در آن درختان در آب کم عمق می رویند. اتفاقات زیادی از زمان های قدیم در این شهر افتاده است و این شهر شاهد تغییرات و آمدن نسل های مختلفی از آدمیان بوده است. خوب است در روز تولد این شهر به مردمانی بیندیشیم که ساکنان اولیه این سرزمین و این آب و خاک بوده اند و برای همه آنها و این شهر آرزوی سلامتی و به روزی کنیم.