شهروند- شاید برخی از ما می پنداریم که می توانیم در هنگام خشم و عصبانیت و یا عدم رضایت از یک محصول و یا سرویس خدماتی یک شرکت به راحتی و در صفحات فضای مجازی شکایت و ناراحتی خود را مطرح کرده و خشم خود را با دیگران به اشتراک بگذاریم. اما غافل از این نباشیم که اگر صحبت های ما کار و کاسبی و یا موقعیت اجتماعی فردی را به مخاطره بیندازد، آن فرد می تواند از ما شکایت کرده و غرامت بگیرد.

 امیلی لیائو (Emily Liao) در جولای سال ۲۰۱۵ خدمات عروسی خود را به شرکت برگزارکننده مراسم عروسی در ونکوور به نام Amara Wedding با مدیریت Kitty Chan واگذار کرد، اما چند روزی مانده به عروسی، این عروس خانم نارضایتی خود را از عکس های قبل از عروسی اعلام کرد و از دادن پول به این شرکت صرف نظر کرد. شرکت برگزارکننده مراسم اما به کار خودش ادامه داد و مراسم را به بهترین نحو برگزار کرد و در انتها عکس و فیلم را نزد خودش نگه داشت تا بعد از تسویه حساب به عروس تحویل دهد، اما عروس ناراضی در این مدت سعی کرد در فضای مجازی خشمش را خالی کند و برای خراب عکاس از هیچ کوششی فروگذار نکرد تا جایی که سال ۲۰۱۷ این شرکت خدمات عروسی مجبور شد کارمندانش را اخراج کرده و درش را تخته کند.

هم اکنون دادگاه امیلی لیائو را متهم و او را مجبور کرده است که خسارتی معادل ۱۱۵۰۰۰ دلار به این شرکت پرداخت کند. اگرچه این میزان جریمه نقدی در برابر خسارت وارد شده اندک است، اما میتواند به مثابه زنگ خطری باشد برای افرادی که بی پروا در فضای مجازی موقعیت شغلی و یا اجتماعی دیگران را به مخاطره می ندازند.