به گزارش تورنتو استار مورخ ۲۱ فوریه به رغم بحرانهای اقتصادی، دولت انتاریو بر آن است تا با ایجاد تغییراتی در قوانین مهاجرت از جذب نیروهای مهاجر متخصص در  …


شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹

 

به گزارش تورنتو استار مورخ ۲۱ فوریه به رغم بحرانهای اقتصادی، دولت انتاریو بر آن است تا با ایجاد تغییراتی در قوانین مهاجرت از جذب نیروهای مهاجر متخصص در ایالت های دیگر جلوگیری کند. بر این اساس دولت انتاریو بر آن است تا تغییراتی بر روی طرح دوسالانه مهاجرت نیروهای متخصص استانی  داشته باشد تا از این طریق، نیروهای کاری لازم استان را بیشتر جذب کند. این برنامه به کارفرماها و کمپانی های چند ملیتی  و سرمایه گزاران  امکان می دهد تا در شرایط بهتری نیروهای کاری، متخصص  و هوشمند در اختیار داشته باشند.

آمار نشان می دهد انتاریو نسبت به چهار سال گذشته با کاهش ۲۱ درصدی مهاجرین روبرو بوده است. بنابر این تلاش اتاوا برای پخش مهاجرین در سراسر کانادا بی نتیجه نبوده است، زیرا دولت فدرال معتقد است انتاریو به اندازه کافی رشد اقتصادی داشته و هم اکنون زمان آبادانی دیگر استانهای کشور است. در رد این موضوع، مایکل چن وزیر مهاجرت و شهروندی دولت انتاریو در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیمارستان جنرال تورنتو اظهار داشت: «اکنون بیش از هر زمان دیگری کارگران و کارمندان  استان نیاز به کمک دارند و باید به یاری آنان شتافت. دولت انتاریو با طرح این برنامه جدید، بازار را رقابتی تر کرده و موجب افزایش کارآفرینی در استان خواهد شد».

طرح جدید دولت که"موقعیت ها در انتاریو" نام گرفته است، سهمیه جذب مهاجرین از طریق کار استانی را از ۵۰۰ به هزار نفر افزایش داده است. افزایش کارآفرینی، اخذ مجوز کار برای دانشجویان خارجی، کاهش هزینه سرمایه گزاری، از مفاد جدید این طرح است.

جیسون کنی وزیر مهاجرت دولت فدرال معتقد است در شرایط کنونی باید تعداد مهاجرین کاهش پیدا کند تا کشور بتواند در شرایط سهل تری بحران اقتصادی را پشت سر گذارد. لیکن چن در این باره می گوید: «مهاجرین تازه وارد باید در لحظات خوب و بد با شهروندان مشارکت داشته باشند. بحران اقتصادی دلیل مناسبی برای عدم پذیرش مهاجرین نیست». دکتر گری لوی مدیر بخش درمان بیمارستان جنرال تورنتو  در نشست یاد شده بیان کرد: «طرح جذب مهاجر از طریق کار استانی زمینه جذب استعدادها به استان می شود. شبکه درمانی ما بیشتر شامل این قبیل افراد است. انتاریو می تواند از این طریق برجسته ترین افراد را جذب و وارد محیط کار کند».