به مناسبت روز جهانی زبان مادری، دکتر رضا مریدی نماینده ی ایرانی تبار مجلس انتاریو، روز پنجشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ در این زمینه در مجلس سخنرانی کرد.

شماره ۱۲۱۸ ـ پنجشنبه  ۲۶ فوریه ۲۰۰۹


 

به مناسبت روز جهانی زبان مادری، دکتر رضا مریدی نماینده ی ایرانی تبار مجلس انتاریو، روز پنجشنبه ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ در این زمینه در مجلس سخنرانی کرد.

متن سخنان او را در زیر می خوانید:

آقای رئیس!

روز شنبه این هفته ـ ۲۱ ماه فوریه ـ مصادف با روز جهانی زبان مادری است. این روز در سال ۱۹۹۹ توسط سازمان یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام شد. هدف از اعلام این روز، شناسایی تنوع فرهنگی و کوشش در ارتقاء پدیده ی چند زبانی و کمک به آموزش زبانهای گوناگون و آگاهی جهانیان از زبانها و  فرهنگ ها و سنت های بشری و احترام به آنها و تحمل فرهنگ ها و زبانهای گوناگون و گشایش درهای گفت وگو بین آنها بود.

آقای رئیس!

زبان قوی ترین ابزار حفظ و نگهداری میراث ملموس و غیرملموس فرهنگ بشر است. مردم روی زمین به بیش از ۷۰۰۰ زبان گفت وگو می کنند و تخمین زده می شود که به علت بی توجهی دولت ها، نیمی از این زبانها در طی چند سال آینده از بین بروند. هر سال سازمان یونسکو بدین مناسبت به جنبه خاصی از مقوله "زبان" توجه می کند. امسال سازمان یونسکو در پاریس چاپ سوم مجموعه "اطلس زبانهای تحت مخاطره دنیا" را منتشر می کند.

آقای رئیس!

ایالت انتاریو مفتخر است که موطن بیش از ۲۰۰ ملیت است که به ۱۵۰ زبان گوناگون صحبت می کنند. اینجانب به تمام مردم انتاریو توصیه می کنم که زبان مادری خود را قدر بشناسند و آن را به نسل بعدی منتقل کنند.

دوناباد (بنگالی)، ساغ اولون (آذری)، سپاس (فارسی)، زورمنون (کردی)، دانیاواد (هندی)، شکریا (اردو)، شکرا (عربی)، شی شی (چینی)، اری گاتو (ژاپنی)، گراتسیا (ایتالیایی)، افحارستو (یونانی)، انکه (آلمانی)، جن کویان (لهستانی)، مرسی (فرانسه)، تنک یو (انگلیسی).