شهروند- این روزها بازار مبارزات انتخاباتی در انتاریو بسیار گرم است و رهبران احزاب کوشش می کنند تا هر یک به طریقی رای مردم را به دست بیاورند و بتوانند در انتخابات امسال زمام امور را در دست بگیرند. در این میانه حزب لیبرال تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا از این روزهای پایانی استفاده کرده و با دادن وعده های بهتر نظر قشر متوسط این استان را به خودش جلب کند. در روزهای اخیر سخنگوی این حزب از امکان مجانی شدن داروی نسخه ای برای تمامی اهالی این استان خبر داد.

در سال گذشته و بر اساس برنامه ی OHIP+ دارو برای کودکان و جوانان تا زیر ۲۵ سال مجانی شد. یکی دیگر از وعده های انتخابانی حزب لیبرال انتاریو کمک های تحصیلی بهتر و بیشتر و مجانی شدن تحصیل در دانشگاه برای ساکنان این استان است. علاوه بر همه این ها حزب NDP می گوید که در صورت آمدن بر سر کار پوشش بیمه ای ویژه ای را برای خدمات دندان پزشکی و  برای افراد کم درآمد در نظر خواهد گرفت  و وعده می دهد که در آینده ای نه چندان دور خدمات دندانپزشکی برای اهالی این استان مجانی شود. تاکنون در میان احزاب، حزب محافظه کار در صدر جدول قرار دارد و بعد ازآن به ترتیب احزاب لیبرال و NDP قرار گرفته اند. حزب لیبرال بعد از ۱۴ سال فعالیت ممکن است عرصه را بر حزب محافظه کار ببازد و باید دید این ماه های آخر وعده های مردمی کاتلین وین بیشتر تاثیر خواهد داشت و یا سیاست های داگ فورد.