شهروند: رهبر حزب «ائتلاف برای آینده کبک»  که تازه با پیروزی در انتخابات کبک و به دست آوردن دولت اکثریت به قدرت رسیده، پس از دوره کوتاه انتقال قدرت اداره امور این استان مهم کانادا را به عنوان نخست وزیر در دست خواهد گرفت. فرانسوا لوگوو در میان اولین اقداماتی که برنامه دارد انجام دهد، به تصویب رساندن قانونی است که بر اساس آن کسانی که در مشاغل دولتی و عمومی با مردم سر و کار دارند مانند آموزگاران، پلیس، قضات و … از داشتن و یا حمل هر نوع نماد مذهبی مثل حجاب و روبنده، تسبیح، عمامه، صلیب و مانند آن منع قانونی خواهند داشت. این قانون خلاف و در تضاد با «نمودار حقوق و آزادی های شهروندی» کانادایی هاست. به دلیل همین امر لوگوو قصد دارد مانند همتای انتاریویی خود، داگ فورد از بند ویژه ۳۳ برای تصویب آن در مجلس کبک که در آنجا اکثریت نمایندگان را در اختیار دارد، استفاده کند. گروه زیادی با این قانون مخالف هستند و این کار را سوء استفاده از بند ویژه مندرج در نمودار می دانند.

جاستین ترودو، نخست وزیر دولت فدرال به لوگوو درباره استفاده از این بند هشدار داده است. منتقدان زیادی به انتقاد از او در رسانه ها پرداخته اند. رهبران مذهبی با این قانون مخالفت شدید دارند و در همین رابطه ژان کریتین، نخست وزیر اسبق کانادا در گفت وگوی کوتاهی با شبکه تلویزیونی سی بی سی ضمن انتقاد درباره استفاده  ی نابجا و بی رویه از این بند به وسیله داگ فورد و اکنون لوگوو توضیح داد که این بند ویژه در نمودار پیش بینی شده تا تنها در موارد حساس و بسیار استثنایی سیاستمداران بتوانند به انجام اقداماتی ویژه از طریق آن بپردازند.

یادآوری اینکه داگ فورد، نخست وزیر تازه انتاریو در اقدامی که بسیاری از جمله جان توری، شهردار تورنتو را شگفت زده و مجبور به مخالفت شدید کرد، با استفاده از همین بند ویژه ۳۳در میانه و در گرماگرم انتخابات شهری و با برگزاری یک جلسه اضطراری در آخر هفته در کوئینز پارک تعداد اعضای شورای شهر تورنتو را از ۴۷ نفر به ۲۵ نفر کاهش داد. داگ فورد انجام این کار را با «صرفه جویی» در مخارج توجیه کرده است.