شاید هیچکس همچون ما ایرانیان مهاجر و پناهنده قدر یک  نظام آموزشی سکولار را نداند. چرا که نزدیک به چهل سال است که  نظام جمهوری اسلامی در ایران تلاش کرده است که آموزش و پرورش را بر اساس مسائل دینی و مذهبی پیش ببرد و با تحمیل قوانین دینی بر سیستم آموزشی ایران آن را دچار نقصان های بیشماری کرده است.

تحمیل درس های دینی و آداب و رسوم دینی در تمام سطوح آموزشی و تحصیلی- از مهد کودک تا مدارس  ابتدایی و دبیرستان ها – و نیز حذف  برخی از موضوعات و واحدهای دانشگاهی در پیوند با مسائل علوم انسانی همچون برابری جنسیتی (مسائل مربوط به زنان)،  از جمله  دخالت های  مستقیم نظام مذهبی حاکم بر ایران بوده است. و به همین دلیل است که ما مهاجران و پناهندگان  نسبت به دخالت دین و مذهب  در امور آموزش و پروش با حساسیت بیشتری برخورد می کنیم تا ساکنان اصلی سرزمین های دمکرات و آزاد که این گونه تجربه های هولناک و تلخ را در زندگی شان تجربه نکرده اند!

هما ارجمند

هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی برای یک سیستم آموزشی واحد، بیانیه ای به دفتر شهروند ارسال کرده است که در زیر می خوانید:

اخیرا مدارس کاتولیک منطقه هالتون  همچون کلیسای قرون وسطی حکمی صادر کرده که از هرگونه فعالیت جهت جمع آوری کمک مالی برای سازمانهای طرفدار حق سقط جنین، پیشگیری از بارداری و یا هر اقدام و برنامه ای را که به نحوی  تقدس حیات (زندگی) را زیر سئوال می برد از طرف دانش آموزان این مدارس ممنوع اعلام کرد و وزارت آموزش و پرورش و دولت ایالتی هم در مقابل آن سکوت کرده است.

از این رو کمپین بین المللی برای یک سیستم آموزشی واحد در اعتراض به این اقدام ارتجاعی یک کنفرانس مطبوعاتی در مقابل پارلمان فراخوانده‌ است.

این کمپین سالها است که در جهت برچیده شدن مدارس مذهبی و پایان دادن به دخالت مذهب در امور آموزشی و زندگی کودکان تلاش می کند.

این کمپین با اتکا به نیروهای مترقی،  آزادیخواه و طرفدار حقوق کودکان با شعار دست مذهب از زندگی کودکان  کوتاه و با خواست مدارس واحد و سکولار در همه جا تشکیل شد.این کمپین در کانادا و در استانی که هنوز مدارس کاتولیک برپا است و از دولت بودجه می گیرند کارش را آغار کرد و توانست حمایت های وسیعی را در میان مردم جلب کرده و حتی در مقاطعی خواست برچیدن مدارس مذهبی را به موضوع مجلس، احزاب حاکم و انتخابات بدل سازد.

این کمپین در شرایطی که دیگر جریانات مذهبی از جمله اسلامی ها خواهان سهم خواهی و دریافت بودجه برای چرخاندن مدارس اسلامی شدند اعتراضات وسیعی را سازمان داد و توانست تا حدودی این جریانات را به عقب براند.

کمپین بین المللی برای سیستم آموزشی واحد این اقدام  مدارس کاتولیک منطقه هالتون  را همچون تهاجمی جدید به ترقی خواهی و حقوق ابتدائی فرد دانسته و از همه آزادیخواهان، سکولارها و مدافع حقوق کودکان می خواهد در مقابل آن متحدانه ایستادگی کنند و نمایندگان مجلس و دولت را مجبور سازند که حکم مدارس کاتولیک را بی اعتبار سازند.

در همین پیوند این کمپین همه را به شرکت در کنفرانس مطبوعاتی مقابل پارلمان فدرال در اتاوا (پنجشنبه ١٢آوریل ٢٠١٨)  فرا می خواند.

*هما ارجمند مسئول کمپین بین المللی برای یک سیستم آموزشی واحد

 

Speakers for Press Conference at Parliament Hill

۱-Homa Arjomand: 416-894-9425 or 416-737-9500      homawpi@sympatico.ca

۲-Peter Moller from Ontario Humanist Society ( OHS),    pete.moller@bell.net

۳- Marim Moreland from Ontario Humanist Society ( OHS)?

۴-  RichardThain        rthain23@sympatico.ca

۵- Tahir A Gora        tagtvcanada@gmail.com

۶-Simon Parcher and CHP Board of Directors,   reality1@rogers.com

۷- Renton Patterson,  Civil Rights in Public Education (CRIPE)  ۶۱۳ ۷۳۵ ۵۰۶۹

Media contact:

Toronto

Homa Arjomand

Coordinator of The International Campaign for  One Secular School System for All

۴۱۶-۷۳۷-۹۵۰۰

Arjomandhoma@gmail.com

Ottawa

Richard Thain

۱-۶۱۳- ۸۵۱- ۸۳۳۷

Sheila Ayala

۱-۶۱۳-۷۳۸-۷۷۲۰

Henry Beissel,

۱-۶۱۳- ۸۴۵- ۰۶۷۰

Guelph:

Dr Christopher DiCarlo,

cwdicarlo@yahoo.com

Ontario

Renton Patterson

Civil Rights in Public Education (CRIPE)

۶۱۳ ۷۳۵ ۵۰۶۹

Montreal

 Michel Virard,

Humanist Canada

info@assohun.org

۱- ۵۱۴- ۹۲۸-۴۵۷۱

London ON

Eric Adriaans

humanistfreedoms@gmail.com

Edmonton

Kenn Bur

(۷۸۰) ۲۳۳-۱۸۲۹ (m)/

(۷۸۰) ۴۶۸-۳۴۲۶ (h)

https://www.facebook.com/kenn.bur

Calgary:

Luke Fevin

 ۷۸۰ ۷۰۰ ۴۰۰۷

Luke.fevin@gmail.com

Saskatchewan.

Ailsa Watkinson        Ailsa.Watkinson@uregina.ca

۳۰۶-۶۶۴-۷۳۷۴

British Colombia

Vancouver:

Dr Sophie Shulman

(۷۷۸) ۲۶۵-۰۷۹۳

Centre for Inquiry – Victoria BC

or

Tammy Sadeghi

tamineh1234@hotmail.com

۱-۶۰۴-۷۲۷-۸۹۸۶

Victoria: Abbass

۱-۲۵۰-۶۸۶-۹۴۳۳