سجاد و هوتن کیان و دو خبرنگار آلمانی در تبریز دستگیر شدند

کمیته بین المللی علیه اعدام و کمیته بین المللی علیه سنگسار طی اطلاعیه ی مطبوعاتی اعلام کرد پسر سکینه آشتیانی و وکیل او همراه با دو خبرنگار آلمانی دستگیر شده اند. در این اطلاعیه آمده است:

روز یکشنبه ١٠ اکتبر ساعت ٧ عصر به وقت ایران هنگامیکه دو خبرنگار آلمانی برای مصاحبه با سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه به دفتر هوتن رفته بودند، عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار این وکیل ریخته و هر چهار نفر حاضر در محل را دستگیر و با خود بردند. دستگیر شدگان عبارتند از: سجاد قادرزاده پسر سکینه محمدی آشتیانی، هوتن کیان وکیل سکینه، و دو خبرنگار آلمانی. دستگیر شدگان از آن هنگام تا کنون در محل نامعلومی نگهداری میشوند و کسی از سرنوشت آنها اطلاعی ندارد.

تنها چیزی که مشخص است عوامل وزارت اطلاعات آنها را دستگیر کرده اند. لحظه ای که عوامل وزارت اطلاعات به دفتر کار هوتن کیان ریختند، خبرنگار آلمانی در حال صحبت با مینا احدی از طریق تلفن بود که اعلام کرد دیگر نمیتواند ادامه بدهد و تلفن را قطع کرد. از این هنگام تا کنون خبری از این چهار نفردر دست نیست.

از راست: هوتن کیان وکیل سکینه و سجاد قادرزاده فرزند ۲۲ ساله او

بعد از این واقعه مینا احدی تا نیمه های شب ایران تلاش کرد با دفتر وکیل سکینه و خبرنگاران آلمانی تماس بگیرد، اما تماس ممکن نشد و همه تلفن ها بسته بود. مینا احدی بلافاصله همکاران خبرنگاران آلمانی و مقامات دولت آلمان را از این واقعه مطلع کرد. چند ساعت بعد از این اتفاق وزارت خارجه آلمان و همکاران خبرنگاران و مینا احدی مطمئن شدند که چهار نفر فوق دستگیر شده اند.

ما با تمام قوا برای آزادی سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانی تلاش می کنیم و همگان را به اعتراض هرچه وسیعتر به این سبعیت حکومت اسلامی فرامی خوانیم. دستگیرشدگان و سکینه باید فورا آزاد شوند.