شهروند ـ دفتر وزارت مهاجرت و شهروندی طی خبری اعلام کرد، وزیر مهاجرت و شهروندی، دکتر اریک هاسکینز، روز پنجشنبه ۲۳ جون۲۰۱۱ ، به طور رسمی اعلام خواهد کرد که دولت انتاریو بودجه ای برای کمک به تازه واردان اختصاص خواهد داد تا در زمینه ی حرفه ی تخصصی خود کار پیدا کنند.

دکتر هاسکینز با همراهی گلن موری نماینده مجلس انتاریو، روز پنجشنبه ساعت نه و سی دقیقه صبح در دانشگاه رایرسون، جزئیات این بودجه را به نظر حاضران خواهند رساند. این بودجه می تواند برنامه های موفق تربیت متخصص را نیز حمایت کند.