آرش عزیزی

جان ویلکینسون، وزیر محیط زیست دولت لیبرال انتاریو، سه‌شنبه این هفته اعلام کرد مالیات محیط زیستی لیبرال‌ها که بخصوص به علت «مخفی» بودنش اعتراضات بسیاری برانگیخته بود، برای همیشه برچیده می‌شود.

به گزارش ۶۸۰ نیوز از تورنتو، دولت مک‌گینتی می‌گوید این مالیات جنجالی را حفظ می‌کند و برای صرفه‌جویی به برنامه‌های از پیش موجود اتکا می‌کند.

ان.دی.پی این حرکت لیبرال‌ها را مصداق دیگری از زیگ زاگ زدن دولت لیبرال دانست.

هوارد همپتون، رهبر سابق و منتقد محیط زیست کنونی نیودموکرات‌ها، گفت لیبرال‌ها فکر کرده‌اند با اعمال همزمان این مالیات با «مالیات هماهنگ فروش» (که مخالفت عظیمی نسبت به آن در انتاریو موجود است) می‌توانند از خشم مردم بگریزند، اما موفق نشده‌اند.

همپتون اضافه کرد لیبرال‌ها فقط چون می‌دانند یک سال بیشتر به انتخابات استانی نمانده عقب کشیده‌اند. همپتون هشدار داد که این مالیات مک‌گینتی است و اگر دوباره دولت او انتخاب شود، حتما دوباره سر و کله این مالیات از جایی ظاهر می‌شود.

دولت لیبرال اعلام کرده آماده شنیدن شکایت‌های مصرف‌کنندگانی که فکر می‌کنند مالیات محیط زیستی را زیادی پرداخته‌اند و یا شکایتی مشابه دارند، هست و  شماره تلفن رایگان ۱۸۰۰۸۸۹۹۷۶۸ را به همین منظور افتتاح کرده است.