شورای ایرانیان کانادا بوسیله ی سه تن از چهره های شناخته شده ی کوشنده در زمینه های فرهنگی ـ اجتماعی در بزرگ شهرتورنتو تاسیس شد. بنیان گذاران شورای ایرانیان کانادا آویده مطمئن فر، شهلا غفوری و فاطمه منصوری فر هستند. این که نهادی اجتماعی ـ فرهنگی با همت سه کوشنده ی زن کامیونیتی پای می گیرد، خبری فرخنده برای جامعه ایرانی- کانادایی است. زنان ایرانی این روزها نشان داده اند که با توجه به محدودیت های تحمیلی چهار دهه ی گذشته دارای انگیزه های بسیار نیرومندی برای پیشبرد اهداف انسانی، اجتماعی و فرهنگی در میان هر گروه و یا  جامعه ای  هستند.

سخنگوی نهاد غیر انتفاعی شورای ایرانیان کانادا، دکتر آویده مطمئن فر، اهداف کلی این نهاد را چنین برمی شمرد:

پیوند دادن ارزش ها و منشور آزادی های کانادا با فرهنگ ایرانی

گسترش فرهنگ ایرانی میان کانادایی ها و بویژه ایرانی – کانادایی های جوان برای پیشرفت جامعه چند قومی کانادا

ارایه خدمات به تازه واردین به کانادا به منظور سازگاری بهتر با جامعه کانادا

پیوند با دیگر اقوام کانادایی برای تبادل فرهنگ و ارزش های قومی

برنامه ریزی و اجرای مراسم فرهنگی و ارایه خدمات بویژه به جوانان، زنان و شهروندان ارشد

در نخستین گردهمایی که از سوی  این نهاد و در مناسبت با روز جهانی زن در تاریخ ۹ مارس برگزار شد،  متجاوز از دویست نفر حضور داشتند. دکتر رضا مریدی نماینده ریچموند هیل در پارلمان انتاریو هم در این مراسم شرکت داشتند و سخنان کوتاهی  در پیوند با روز جهانی زن و آغاز به کار شورای ایرانیان کانادا ایراد کردند.