۳۳- اگر در اجاره نامچه شما ذکر شده که کشیدن دخانیات ممنوع می باشد شما نمی توانید این مورد را نادیده بگیرید، زیرا مالک می تواند به این استناد تخلیه ملک مورد اجاره را درخواست کند. قبلاً در قراردادهای اجاره ذکر کلمه (Smoke) مفهوم سیگار کشیدن (یا پیپ) داشت ولی خواهیم دید عدم استفاده از ماری جوانا و مشابه آن که به زودی استفاده از آنها قانونی می شود نیز صریحن در قراردادها ذکر خواهد شد.

۳۴- برای تجدید قرارداد(Renewal)  به ذکر قبول شفاهی مالک حتی ایمیل و پیام (SMS) قناعت نکنید، بلکه بهتر است مورد را به صورت کتبی ترجیحن در ذیل یا پشت صفحات قرارداد اصلی با اشاره به آن و این که با چه شرایطی تجدید انجام می شود یادداشت و از صاحبخانه امضاء با ذکر تاریخ بگیرید. این مسئله از سوءتفاهم های آتی جلوگیری و در صورت فراموشی طرفین مرجع خوبی خواهد بود.

۳۵- چنانچه پس از اتمام قرارداد اجاره مایل به ادامه آن به صورت ماه به ماه باشید مالک نه می تواند شما را مجبور به قبول و امضای تجدید قرارداد طولانی کند و نه می تواند درخواست کند ملک را تخلیه کنید. در این حالت هر یک از طرفین می توانند با مطلع نمودن طرف دیگر ۶۰ روز قبل از انتهای قرارداد که این مدت همیشه از ابتدای ماه (یا از روز شروع قرارداد در خلال ماه) شروع می شود درخواست تخلیه ملک را بنمایند. مالک درخواست تخلیه را فقط در موارد خاص می تواند انجام دهد.

۳۶- در صورتی که مالک خود یا یکی از بستگان نزدیکش بخواهد در محل مورد اجاره سکونت گزیند، می تواند پس از انقضای قرارداد اجاره، درخواست تخلیه ملک کند.  در این صورت مالک بایستی یک ماه اجاره به مستأجر پرداخت و یا محل مناسبی را برای وی پیدا کند. در این قانون مقصود از بستگان پدر و مادر و فرزندان می باشد. مالک یا بستگان باید حداقل یک سال در محل اقامت نمایند، در صورتی که برخلاف آن ثابت شود، دادگاه مالک و مستأجر Landlord Tenant Board (LTB) می تواند مالک را تا ۲۵۰۰۰ دلار جریمه نماید. چنانچه در ساختمانی که بیش از سه واحد دارد ساکن هستید مالک نمی تواند از مورد فوق استفاده و تخلیه واحد مورد اجاره را درخواست کند.

۳۷- مالک همچنین می تواند در صورت فروش ملک درخواست تخلیه مورد اجاره با ۶۰ روز اطلاع قبلی بنماید بدون آن که لازم باشد یک ماه اجاره اضافی پرداخت کند. شما در صورتی این حکم تخلیه را قبول می کنید که خریدار به مالک اعلام نماید که مایل است در واحد مورد نظر سکونت گزیند. چنانچه قرار باشد وی این واحد را اجاره دهد بایستی ملک با مستأجر به فروش رسیده و خریدار یا مالک جدید شما را به عنوان مستأجر قبول کند. فروشنده مسئول اجرای صحیح این موارد است و مشاور املاک وی بایستی جزئیات این موارد را در قرارداد فروش ملحوظ نماید.

۳۸- در تغییرات اخیر قانون مالک و مستأجر امتیاز جدیدی به مستأجرین داده شده بدین صورت که اگر مستأجری در محل مورد اجاره توسط شریک زندگی یا هر عامل دیگری مورد اذیت و آزار مداوم قرار می گیرد، لذا این مستأجر میتواند با فقط ۲۸ روز اطلاع قبلی به مالک محل را تخلیه نماید، حتی اگر قرارداد اجاره یک ساله داشته و مدت آن سر نیامده باشد. اثبات آزار و اذیت به عهده مستأجر است و چنانچه مالک مراتب را به دادگاه ارجاع دهد وی مسئول آن خواهد بود.

۳۹- افزایش اجاره فقط یک بار در سال برابر نرخ تعیین شده دولتی و با ۹۰ روز اطلاع قبلی میسر است. افزایش اجاره بیش از این نرخ فقط با تأیید LTB مقدور می باشد آن هم در شرایطی است که مالک تغییرات و تعمیرات اساسی انجام داده باشد.

*جعفر کنودی مشاور ارشد املاک است.