شهروند ـ یافته های جدید نظرسنجی در انتاریو نشان می دهد که هرچه به زمان انتخابات هفتم ژوئن نزدیک می شویم شکاف بین حزب لیبرال و محافظه کار در انتاریو نیز کمتر شده و رقابت انتخاباتی تنگ تر می شود. با وجود جلوتر بودن محافظه کارها در کل سال گذشته، گفته می شود که اگر همین امروز انتخابات انتاریو برگزار شود در بهترین حالت محافظه کارها با کسب ۵۷ کرسی مجلس قادر به تشکیل دولت اقلیت خواهند بود. بخش مهمی از این تغییرات مدیون اعلام بودجه ی ۲۰۱۸ حزب لیبرال است که اگرچه در کل با انتقادات زیادی مواجه است، اما جزییات آن از محبوبیت زیادی در بین مردم انتاریو برخوردار است.

یک  مرکز آمار و نظر سنجی به طور تصادفی از ۷۲۸ نفر از رای دهندگان انتاریو در طی مکالمه ای تلفنی در مورد این که به کدام حزب رای خواهند داد سئوال کرده است و نتایج نشان می دهد که شکاف بین دو حزب اصلی انتاریو بسیار ناچیز است و نتایج این نظرسنجی ها با ماه مارس بسیار تفاوت دارد.

بودجه سال ۲۰۱۸ انتاریو هفته گذشته توسط وزیر دارایی، چارلز سوسا، پرده برداری شد. بودجه کاهش میزان شلوغی بیمارستان ها، بودجه مراقب و نگهداری مجانی از کودکان، افزایش ظرفیت Sick Kids از مهم ترین بخش های این بودجه است که با استقبال عمومی بسیاری مواجه شده است و همین در تغییر ناگهانی رأی بی تاثیر نبوده است.