هفتمین بازار نوروزی بنیاد بهنام انتاریو روزهای ۱۶ تا ۱۸ مارچ ۲۰۱۸ در سالن سنت جرج در بی ویو برگزار شد. نیکوکاران و داوطلبان بهنام در طول سال با برگزاری برنامه هایی اقدام به جمع آوری کمک مالی می کنند که یکی از این برنامه ها برگزاری بازار نوروزی است که امسال با هیئت مدیره ی جدید، هفتمین بازار خود را مفصل تر از هر سال برگزار کرد.

بنیاد خیریه بهنام انتاریو، در اکتبر ۲۰۱۰ در تورنتو آغاز به کار کرد و هر سال فعالیت هایش را گسترده تر کرد تا دست یاریگری باشد برای بیماران سرطانی در ایران.

پخش موسیقی شاد و اجرای چند رقص در کنار سفره ی زیبای هفت سین که با سلیقه تمام چیده شده بود، حال و هوای بهار و نوروز را به فضای سالن آورده بود.

یادتان نرود سال دیگر وسایل نوروزی تان را از بازار بهنام خریداری کنید.

در این بازار دوستان وفا در کانادا که برای پناهگاه حیوانات وفا در ایران فعالیت می کنند، همچون سال های گذشته حضور داشتند. دوستان وفا می گویند، نزد مردم تورنتو دیگر غریبه نیستیم. آنها در کنار میز ما توقف می کردند تا با خرید یا کمک مالی یا دریافت اطلاعاتی نشان دهند با ما آشنا هستند و مایلند در زمره ی دوستداران ایرانی حیوانات قرار بگیرند.