شهروند ـ  روز جمعه دقایقی بعد از سوگند رییس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا ، دونالد ترامپ، و تفویض رسمی قدرت به وی، جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا در پیامی کتبی انتخاب دونالد ترامپ را به عنوان چهل و پنجمین رییس جمهور ایالات متحده ی آمریکا تبریک گفت و همزمان تمام زمینه های مشترک فعالیت دو کشور را یادآور شد و تعهد داد که با تمام قوا با دولت ترامپ همکاری خواهد کرد.

جاستین ترودو در بیانیه ی خود اعلام کرد که دولت کانادا آماده است تا در تمام سطوح با دولت ترامپ همکاری کند تا از این طریق بتواند برای بهبود زندگی طبقه ی اجتماعی متوسط در هر دو طرف مرز گام بردارد.

برای کانادا این تبریک و این بیانیه تنها یک تشریفات نیست، بلکه بیشتر جنبه ی یک ضرورت استراتژیک دارد. کانادا و آمریکا سالهاست که بر پایه ی وجوه اشتراک زیاد با یکدیگر تعاملات سیاسی و اقتصادی دارند.

جاستین ترودو مانند تمام نخست وزیرهای قبلی کانادا در مراسم تحلیف ترامپ شخصا شرکت نکرد، اما چندی از اعضای مهم دولتی کانادا در این مراسم حضور داشتند. دونالد ترامپ پیشتر در مناظرات انتخاباتی خود اعلام کرده بود که اگر قرارداد NAFTA، قرارداد تجاری آزاد بین کانادا و ایالات متحده امریکا، به نفع کارگران آمریکایی نباشد، این قرارداد را لغو خواهد کرد.

این اظهارات و بسیاری دیگر از حرف های ترامپ نگرانی های زیادی را در بین سیاست مداران کانادایی موجب شده است و هرکدام به طریقی سعی دارند تا از طریق دیپلماتیک سعی بر نشان دادن عادی بودن شرایط داشته باشند.