شهروند- رئیس پلیس تورنتو ، مارک ساندرز، روز سه شنبه اعلام کرد که پلیس تورنتو در رژه ی غرور امسال شرکت نخواهد کرد. این خبر یک روز بعد از درخواست  Pride Toronto ، ارگان برگزار کننده ی رژه غرور،  از پلیس تورنتو مبنی بر انصراف در شرکت در این رژه اعلام شد. ساندرز می گوید که امیدوار است کناره گیری از رژه نشان دهد که پلیس تورنتو به سخنان این بخش از جامعه گوش می دهد و نگرانی های آنها برایش اهمیت دارد.

ارگان برگزارکننده رژه ی غرور اعلام کرد که این تصمیم به طور مستقیم با شیوه ی بررسی پرونده ی بروس مک آرتور، قاتل زنجیره ای اقلیت های جنسی در تورنتو، ارتباط دارد. ارگان برگزارکننده این رژه در این درخواست تنها نبود و چندین سازمان LGBTQ با Pride Toronto همراهی کردند.

رئیس پلیس تورنتو اعلام کرد که درها برای انجام مذاکره باز است و امیدوار است که بتواند بار دیگر اعتماد و رضایت این بخش از جامعه را کسب کرده و موفق شود در رژه ی سال ۲۰۱۹ در کنار آنها باشد.

سال گذشته Pride Toronto به دلیل عدم همراهی سازمان های خیریه و دولتی که به برگزاری این رژه کمک می کنند با کمبود بودجه مواجه شد، اما امسال از ظواهر امر پیداست که سازمان های مختلف قصد کارشکنی ندارند و در تلاشند تا به طریقی اتفاق دردناک بروس مک آرتور را برای این جامعه جبران کنند.