یکی از مواردی که مخصوصا در دهه اخیر رشد بسزایی داشته و کارشناسان جرم شناسی در تفسیر و تعبیر علتش هنوز به نتیجه قانع کننده ای نرسیده اند شیوع خشونت آنهم از نوع آدم ربایی و درخواست خون بها است. با توجه به تنوع آن در اقصا نقاط جهان این ریسک از نظر کارشناسان بیمه قابل اندازه گیری بوده و اکچورها (مدیران آمار – بیمه ای)  قادرند برایش حق بیمه ای نیز تعیین نمایند.

جالب توجه آن است که ریسک آدم ربایی و پوشش بیمه خون بها هم در بیمه های عمر و هم در بیمه های “اموال و مسئولیت” قابل خریداری است چرا که هدف آدم ربایان معمولا افراد صاحب نفوذ و با ثروت قابل توجهی هستند و تجربه نشان داده که می توانند صاحب یا مدیرعامل یک شرکت بزرگ هم باشند از این رو این پوشش بیمه ای می تواند در قالب بیمه عمری طراحی شود که شرکت برای حفظ مدیر ارشد خود خریداری می کند تا در صورت مواجه شدن با هر حادثه ای امکان حفظ جانش باشد یا چنانچه متاسفانه این مطلب قابل دسترس نبود و مدیر مربوطه کشته شد یا بر اثر موارد یاد شده از کارافتاده گردید ضرر و زیان حاصله به شرکت در مدت فقدانش جبران شود. از جانب دیگر شرکت های بزرگ و چند ملیتی که دارای ماموریت های فرا مرزی هستند و مجبورند بنا به ماهیت کارشان (اکتشاف نفت یا معادن فلزات گرانبها) در دل طبیعت بدون امکان استفاده از ادوات امنیتی کار کنند ممکن است توسط تروریستها، آدم ربایان و هر گروه سودجوی دیگری دزدیده شوند و در مقابل از شرکتشان طلب پول (خون بها) گردد از این رو شرکت های معظم به هر بیمه نامه “تمام خطر مسئولیت جامع” خود یک الحاقیه یا کلوز “آدم ربایی و هزینه خون بها” الصاق می نمایند تا در صورت مواجه شدن با چنین حادثه ای اقلن بتوانند بار مالی خسارت را جبران کنند. بر اساس آمار به دست آمده هر ساله حدود ۱۵ هزار مورد آدم ربایی به منظور دریافت پول در جهان رخ می دهد که از این تعداد شاید قریب به یک سوم آن مربوط به عملیات تروریستی است که بجز پول اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند.

هزینه هایی که قابلیت بیمه شدن را  دارند عبارتند از:

۱ ـ استخدام تیم مذاکره کننده با گروه آدم ربایان

۲ ـ هزینه های هماهنگی تیم مذاکره کننده با مقامات پلیس

۳ ـ تهیه و پرداخت اصل پول خون بها

۴ ـ هزینه های پزشکی برای فرد ربوده شده بعد از آزادی

۵ ـ هزینه های انتقال ویژه برای فرد آزاد شده به وطن

۶ ـ هزینه های فوت و نقص عضو فرد آزاد شده ( در بیمه های عمر طبقه بندی می شود).

۷ ـ هزینه های حقوقی در مجامع قانونی برای پیگیری

۸ ـ هزینه های جایزه برای کسب اطلاعات در مورد آدم ربایی

 

مثال های واقعی از ربودن افراد در سال ۲۰۱۷ و هزینه های مربوطه:

الف ـ مدیر عامل شرکت طراحی نرم افزار کانادایی از پارکینگ شرکت ربوده شد و آدم ربایان درخواست ۶۷۵۰۰۰ دلار کردند، متاسفانه شرکت و فرد مربوطه پوشش بیمه ای لازم را نداشتند از این رو بجز هزینه های تیم مذاکره کننده هزینه تیم امنیتی برای خانواده فرد ربوده شده شرکت مجبور شد از منابع داخلی مبلغ خون بها را هم تامین کند.

 

ب ـ مدیر شرکت سرمایه گذاری در نیویورک از محل شرکت دزدیده شد و آدم ربایان درخواست یک میلیون دلار کردند که با دخالت پلیس محلی و اف.بی.آی همه آدم ربایان دستگیر شدند، تنها هزینه ای که شرکت بیمه متحمل شد پرداخت هزینه های پزشکی و تیم مذاکره کننده بود که بالغ بر ۲۵ هزار دلار شد.

 

ج ـ کارکنان شرکت تلویزیون کانادایی در سال ۲۰۱۵ مورد تهدید یک گروه آدم ربا قرار گرفتند. آنها تهدید کردند که اگر به ازاء هر کارمند ۵۰ هزار دلار به آنها داده نشود (جمعا ۶۵۰ هزار دلار) شروع به دزدیدن و کشتن آنها می کنند. از فردای آن روز تیم مذاکره کننده به همراه شرکت ایمنی و امنیتی خصوصی شروع به حمایت از کارکنان کردند و بعد از دو سال خوشبختانه اتفاق ناگواری نیفتاد ولی هزینه به اصطلاح عملیات نجات بالغ بر ۲ میلیون دلار شد که شرکت بیمه هزینه ها را پرداخت و عملیات را متوقف کرد.