شهروند- هفته ی گذشته یک سگ سفید در پارک Leaside به خانواده ای حمله کرد. این سگ که نژادش بولداگ آمریکایی است ابتدا دختر ۱۲ ساله این خانواده را از ناحیه ی دست مصدوم کرد که منجر به شش بخیه شد  و سپس سگ ۸ ماهه ی این خانواده  را کشت. لانا نوویکووا (Lana Novikova) ، مادر این خانواده ، می گوید علی رغم آسیب وارد شده به دست دخترش و کشته شدن سگ کوچکش دلش نمی خواهد که این سگ وحشی مهاجم بمیرد و تقاضا کرده است که به جای کشتن این سگ تربیت شود.

این خانواده صاحب سگ را بیشتر مقصر می داند. لانا می گوید با نگاه به چشمان سگ می شد فهمید که خوی وحشی گری ندارد فقط تربیت درست نشده است و صاحبش چندان به رفتارش اعتنایی ندارد.

پلیس تورنتو چند ساعت بعد از وقوع این حادثه اعلام کرد که صاحب سگ را دستگیر کرده است که البته معلوم نیست تنها حمله ی سگ موجب این دستگیری شده باشد. ظاهرا فرد دیگری نیز در تاریخ اول ماه مه در پارک Sunnybrook  مورد حمله ی همین سگ قرار گرفته است و صاحب سگ جلوی این حمله را نگرفته است. هم اکنون این سگ در محافظت خدمات حیوانات است و ممکن است یکی از گزینه های پیش رو کشتن سگ باشد.