شهروند- ملینا روبرج، ۲۴ ساله، یکی از دو زن اهل کبک است که سال ۲۰۱۶ به جرم قاچاق ۹۵ کیلوگرم کوکایین به قیمت حدود ۲۰ میلیون دلار به خاک استرالیا دستگیر شدند. این هفته، یک قاضی استرالیایی ملینا  روبرج را به هشت سال زندان به دلیل قاچاق مواد به این کشور محکوم کرد و او می تواند از ماه می سال ۲۰۲۱ مشمول عفو مشروط شود.

 

ملینا در اعترافاتش در دادگاه بارها تکرار کرد که نمی دانست چه میزان کوکایین در قایق کروزی که سوار آن بود جاسازی شده بود. دستیار روبرج، ایزابلا لگاس ۳۰ ساله نیز پارسال به هفت سال زندان در این کشور محکوم شد. عکس های این دو دختر سوار بر کروز در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرد و هر دو در دادگاه اعتراف کردند که تنها برای جلب توجه راهی این سفر شدند و دلشان می خواست که در فضای مجازی مورد توجه همه قرار بگیرند.

ملینا روبرج همچنین در اعترافات خود گفت که این سفر تفریحی توسط مردی ساکن مونترال که از او به عنوان “Sugar Daddy” یاد می کند به او پیشنهاد شده بود. روبرج، لگاس و آن مرد که آندره تامین نام دارد و ۶۵ ساله است در هنگام ورود به استرالیا در ۲۸ آگوست ۲۰۱۶ دستگیر شدند. پلیس استرالیا در آن هنگام ۳۰ کیلوگرم کوکایین در کابین خانم ها و ۶۵ کیلوگرم کوکایین در کابین تامین پیداکرد. هر سه آنها گناهکار شناخته  به زندان محکوم شدند.