شهروند- بانک کانادا در تصمیمی جدید اعلام کرد که نرخ بهره پایه فعلا تغییری نخواهد کرد و به میزان ۱.۲۵ درصد باقی خواهد ماند، اما همچنین هشدار داد که نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. نرخ بهره پایه ی بانک کانادا، نرخ بهره ی حساب های پس انداز سرمایه گذاری دیگر بانک ها که توسط مشتریان دریافت می شود و همچنین بهره ی بدهی ها مانند وام های بانکی و حساب های اعتباری (Line of credit ) را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بانک کانادا در توجیه تصمیم خود بیان کرد که افزایش میزان حداقل حقوق و دستمزد و افزایش قیمت بنزین باعث افزایش نرخ تورم در کوتاه مدت خواهد شد، اما در دراز مدت این افزایش نرخ تورم در رقم ۲ درصد ، تورم پیش بینی شده و هدف، ثابت خواهد ماند.

اقتصاد کانادا در سه ماه اول سال ۲۰۱۸ برخلاف پیش بینی بانک کانادا چندان قوی عمل نکرده است، اما این بانک انتظار دارد که در نیمه ی دوم سال جاری با رشد اقتصادی روبرو باشیم. همچنین قرار بر این است که اقتصاد در طی سه سال آینده بهبود یابد و میزان تولید ناخالص داخلی (GDP) به مقدار ۲ درصد در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و به میزان ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش یابد. دو دلیل مهم تضعیف موقعیت اقتصادی در کانادا کاهش قیمت مسکن و نگرانی ها از بابت معاملات تجاری بویژه قرارداد تجاری آزاد امریکای شمالی، نفتا، است که همچنان کشورها برای رسیدن به توافقی جامع در حال رایزنی هستند و هنوز تصمیم نهایی برای آن گرفته نشده است.