شهروند- جاستین ترودو ، نخست وزیر کانادا، امروز پنج شنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۸، در پایان تور خود از سه کشور خارجی، در جلسه ی رهبران کشورهای مشترک المنافع در لندن پایتخت انگستان شرکت می کند و تصمیم دارد با دیگران درباره ی استفاده ی کمتر از پلاستیک و حقوق بیشتر برای جامعه ی LGBTQ همصدا شود.

این امکان وجود دارد که درباره ی مساله ی جهانی دوم، حقوق جوامع LGBTQ، کانادا با مخالفت برخی از کشورهای آفریقایی روبرو شود که اخیرا بر سر راه کسانی که در این راه مبارز می کنند سنگ می اندازند.

جاستین ترودو در لندن با تظاهرات صلح سبز در اعتراض به کشیدن خط لوله نفت مواجه شد

این نشست فرصت خوبی است برای جاستین ترودو تا با سران ۵۲ کشور از ۶ قاره ی مختلف دیدار کند که هریک به طریقی با امپراطوری قدیمی بریتانیا ارتباط دارند. بسیاری از این کشورها با مسایل بسیار زیادی مانند حقوق بشر دست و پنجه نرم می کنند و با سئوالات فراوانی از جانب بقیه روبرو خواهند شد.

یکی از بخش های مهم نشست امروز تصمیم گیری درباره ی کاهش مصرف پلاستیک است و جاستین ترودو می گوید که حتما در این زمینه با ترزا می همصدا است و به او کمک خواهد کرد. کانادا کاهش مصرف پلاستیک را سرلوحه ی کار خود قرار داده است و باید دید تا چه میزان می تواند در این زمینه موفق عمل کند.

ترودو همچنین در لندن با تظاهرات فعالان محیط زیست موسوم به صلح سبز مواجه شد. آنها به کشیدن خط لوله نفت که موجب تخریب محیط زیست می شود، اعتراض داشتند.