هشت مارچ،‌ روز جهانی زن، که بیش از صد سال پیش توسط احزاب سوسیالیست جهان اعلام شد،‌ به طرق مختلف در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود

 

شهروند ۱۲۷۱ – پنجشنبه ۴ مارچ ۲۰۱۰


 

هشت مارچ،‌ روز جهانی زن، که بیش از صد سال پیش توسط احزاب سوسیالیست جهان اعلام شد،‌ به طرق مختلف در سراسر جهان جشن گرفته می‌شود. در همین تورنتوی خودمان، دانشگاه رایرسون و دانشگاه تورنتو هر یک به شیوه‌ای میزبان این روز خواهند بود.

طبیعی است که این روز اهمیت بسیاری برای ایرانیان داشته باشد. به جرات می‌توان گفت که امروز در کمتر کشوری مثل ایران زنان تحت ستم مضاعف هستند. و البته باید اضافه کرد در کمتر کشوری زنان اینگونه به پا خاسته‌اند و با این ظلم مبارزه می‌کنند.

همین است که باعث شده گروه رقص خورشید خانوم در مونترال به ایده‌ی جالبی برسد. این گروه قرار است در روز ۸ مارچ برای اعتراض به مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا برود و رقص و شادی به راه بیاندازد؛ یعنی از همان سلاحی استفاده کند که همیشه دشمن این حکومت بوده است.

آرام بیات، مدیر هنری گروه خورشید خانوم، در مصاحبه با شهروند می‌گوید: «می‌رویم جلوی سفارت تا به جای تمام پسران و دخترانی برقصیم که در ایران اجازه‌ی این کار را ندارند. می‌رویم درست جلوی چشمشان می‌رقصیم تا نشان دهیم آرزوی محالشان که حذف زن از جامعه است، هرگز ممکن نمی‌شود».

خانم بیات با سرزندگی همیشگی خودش می‌گوید: «الان حرف نزنیم، کی بزنیم؟» و از همه دعوت می‌کند با لباس‌های رنگی و زیبا در این روز جلوی سفارت بیایند تا اعتراض خود را نشان دهند.

شادی و رقص همواره یکی از سلاح‌های مردم ایران در مبارزه با نیروی مخوف جمهوری اسلامی بوده است و چه فرصت خوبی که با رقص، که حکومت در ایران حتی از آوردن نامش هم در هراس است، حقوق زنان ایران را بزرگ بداریم.