شهروند- داگ فورد اعلام کرد که در صورت آمدن بر سر کار طرح آزمایشی “درآمد پایه” را ادامه خواهد داد. بر اساس این طرح آزمایشی که توسط دولت لیبرال سال گذشته  در سه منطقه ی همیلتون، تاندر بی و لیندسی شروع شد، به افراد بین ۱۸ تا ۶۵ سال که کم درآمد و فقیر قلمداد می شوند سالیانه درآمد پایه ای پرداخت می شود. این درآمد پایه برای افراد گوناگون متفاوت است. بر اساس این طرح آزمایشی سه ساله به افراد مجرد سالیانه ۱۷۰۰۰ دلار، به افراد متاهل سالیانه ۲۴۰۰۰ دلار و به افرادی که از معلولیت های جسمی رنج می برند علاوه بر این مبالغ ۶۰۰۰ دلار اضافه تر پرداخت می شود. همچنین به گروهی که به آنها گروه کنترل گفته می شود ۲۰۰۰ دلار اضافه تر به دلیل پرکردن فرم های تحقیقاتی پرداخت می شود.

کاتلین وین در زمان شروع این برنامه گفت که انتاریو وضعیت اقتصادی مطلوبی دارد و باید از این مهم اطمینان حاصل شود که همگان می توانند در این استان زندگی راحتی داشته باشند. قرار است این طرح آزمایشی برای مدت سه سال ادامه پیدا کند و تبعات آن بر زندگی، بهداشت و آموزش افراد بررسی گردد تا در صورت موفقیت به صورت طرحی فراگیر شروع به کار کند.

داگ فورد نیز از این طرح دولت لیبرال استقبال کرد و گفت در صورت آمدن بر سر کار آن را ادامه خواهد داد. پیش بینی می شود در این سه سال حدود ۴۰۰۰ الی ۶۰۰۰ نفر تحت پوشش این طرح قرار بگیرند.