شهروند- جین لمان  که برای سفری به هالیفکس رفته بود دچار نوعی کهیر پوستی بر روی صورتش شد. او بعد از بیشتر شدن علامت کهیر به دکتر مراجعه کرد و بعد از معاینات متوجه شد که بیماری اش “شینگل رش”  نام دارد و دکترها به وی گفتند که این نوع از بیماری پوستی اصلا واگیردار نیست و او با خیال راحت می تواند سفر کند، اما خدمه ی پرواز ایر کانادا تشخیص دیگری دادند!

روز یک شنبه جین از هالیفکس راهی تورنتو بود. در هنگام سوار شدن درخواست کرد که در کنار پنجره بنشیند و چندین بار اعلام کرد که با اینکه بیماری اش(shingles rash) واگیردار نیست، اما دلش نمی خواهد کسی صورتش را ببیند. هنوز مدت کمی از نشستن وی بر روی صندلی هواپیما نگذشته بود که یکی از خدمه ی پرواز با دستکش و ماسک به وی نزدیک شد و از او خواست که به همراه وسایلش هواپیما را ترک کند. بقیه ی مسافران نیز پیاده شده و وارد پرواز دیگری شدند.

جین می گوید که خدمه ی پرواز به حرفهای او گوش نکردند و وی را دوباره برای معاینه به بیمارستان فرستادند که باردیگر دکتر اعلام کرد بیماری او واگیردار نیست. جین میگوید که بسیار از این اتفاق ناراحت است. او روز دوشنبه با پرواز دیگری راهی خانه اش شد.