شهروند- دکتر فرخ زندی برنده جایزه ممتاز تدریس ۲۰۱۸ دانشکده بیزنس سیمور شولیک(۲۰۱۸ Seymour Schulich School of Business Teaching Excellence Award) اعلام شده است.

برای به رسمیت شناختن آموزش و یادگیری برجسته، جایزه ی ممتاز تدریس سیمور شولیک هر ساله ارائه می شود.

از دانشجویان دانشکده شولیک که در ۹۰۰ کورس ثبت نام کرده اند خواسته می شود تا نحوه ی تدریس استادان را بر مبنای معیارهای سیمور شولیک ارزیا

بی کنند. این معیارها عبارتند از:

* دانش درخصوص موضوع مورد تدریس و شور و شوق در ارائه ی آن؛

* استراتژی های استثنایی تدریس و مهارت های ارتباطی؛

* تجربیات مثبت یادگیری دانشجویان

* نوآوری در آموزش

* پاسخگویی به نیازها و نگرانی های دانشجو

از ۲۰۰ مدرّس تمام وقت و نیمه وقت، ده استادی که در رده کارشناسی و کارشناسی ارشد بالاترین امتیاز را داشتند، شناسایی و مورد تایید قرار گرفتند. نام دو برنده برتر شولیک در پایان دوره زمستانی اعلام شد. این دو برنده در مراسم رسمی فارغ التحصیلی دوره ی کارشناسی و کارشناسی ارشد شولیک مورد تقدیر قرار گرفتند و نامشان در لوحه ای بر روی “دیوار شهرت” که به تازگی در ساختمان شولیک تعبیه شده ثبت شد.

دکتر زندی جایزه برتر برنامه ی کارشناسی ارشد سال ۲۰۱۸ را ازآن خود کرد.   این موفقیت را به دکتر فرخ زندی و جامعه ی ایرانی –کانادایی تبریک می گوییم.