شهروند- دیروز دوشنبه جسد یک مرد در داخل دیوار در یک توالت عمومی در مرکز خرید  Coreدر کلگری پیدا شد. این جسد روز دوشنبه حوالی ساعت ۹:۳۰ توسط کارگر تعمیرکار که برای تعمیر سیفون توالت دستشویی زنانه به این مکان رفته بود، پیدا شد.

وقتی تعمیرکار برای تعمیر سیفون توالت دیوار کاذب پشت توالت را از جا درآورد، ناگهان با جسد مرد مواجه شد و بلافاصله به پلیس خبر داد.

پلیس کلگری می گوید هنوز دلیل مرگ این مرد مشخص نیست و نمی توان با قطعیت آن را قتل دانست. ممکن است این مرد در هنگام عبور از هواکش های طبقه ی بالا به داخل دیوار کاذب افتاده باشد و به دلیل این که راه فرار از آنجا امکان ندارد همان جا مرده است، اما دلیل این که چرا باید یک نفر در داخل مسیر هواکش ها در طبقات بالا خزیده باشد هنوز معلوم نیست و پلیس در حال بررسی است.